Fullmäktige 2011

SVK:s ordinarie fullmäktige ägde rum 14-15 maj på Scandic Hotel i Upplands-Väsby

Justerat protokoll 2011

Bilaga 1 Deltagarförteckning
Bilaga 2 Årsredovisning 2009
Bilaga 3 Årsredovisning 2010
Bilaga 4 Verksamhetsplan o Budget 2012 - 2013
Bilaga 5 Revisionsberättelse 2009
Bilaga 6 Revisionsberättelse 2010

Övrigt

Valberedningens förslag
Motioner samt styrelsens yttrande