Fullmäktige 2015

SVK:s ordinarie fullmäktige 2015 hölls 2015-05-09--10 på Scandic Hotell i Upplands Väsby.

Sista datum för inlämnande av motion var 2014-12-31.

Inkomna motioner

Provverksamhet

Motion #1 - Förändrade regler vid genomförande av prov i UKL.
Motion #2 - Möjliggöra utbildning av domarelever vid Riksprovet.

Medlemsvärvning

Motion #3 - Ekonomiskt stöd för medlemsvärvande verksamhet.

Championat

Motion #4 - Nya specialtecken för SE JCH.

Provledning

Motion #5 - Utökad giltighet för provledarutbildningen.

Huvudstyrelsens yttranden

Motion #1
Motion #2
Motion #3
Motion #4
Motion #5

Uppdrag från föregående fullmäktige

Sammandrag av uppdrag från föregående fullmäktige

Övriga ärenden

Fördelning av kostnader vid domarutbildning
Exteriörbeskrivning

Revidering av jaktprovsregler

Regelgruppens förslag till förändring av jaktprovsregler. Alternativ layout. 
Regelgruppens förslag till ändring av championat

Övrig dokumentation

Årssammanställning 2013
Revisionsberättelse 2013
Årssammanställning 2014
Revisionsberättelse 2014
Dagordning
Program
Fullmäktigedelegater
Förslag till verksamhetsplan/budget
Valberedningens förslag

Protokoll

Justerat protokoll

Bilaga § 2 - Deltagarförteckning, fullmäktigedelegater
Bilaga § 15 - Verksamhetsbudget 2016-2017
Bilaga § 21a - Jaktprovsregler
Bilaga § 21a - Championat
Bilaga § 21a - Fullbruksprovsregler