Fullmäktige 2019

Lördag 25 maj 2019 arrangerades SVK:s fullmäktige. Söndag 26 maj var diskussions- och arbetsdag för styrelsen och delegaterna.

Fullmäktigemötet är SVK:s högsta beslutande organ. Fullmäktigedelegaterna utses av lokalavdelningarna och genom dessa för lokalavdelningarna sin talan och utövar sin rösträtt. Ordinarie fullmäktigemöte hålls vartannat år under maj eller juni månad.

Extra fullmäktigemöte hålls om revisorerna så yrkar, om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar eller om styrelsen så beslutar.

Material utsänt till delegater och lokalavdelningar

Kallelse och dagordning

Kallelse
Dagordning
Förteckning över delegater

Ekonomi

Årssammanställning 2017
Revisionsberättelse 2017
Årssammanställning 2018
Revisionsberättelse 2018

Förslag till verksamhetsbudget 2020/2021

Valberedningens förslag

Valberedningens presentation
Valberedningens förslag
CV: Mårten Berg
CV: Fredrik Zethraeus
CV: Carolin Karlsson
CV: Maria Sandström
CV: Agneta Ericsson

Motioner

Motion - Tidigarelägga start för jaktprov
Motion - Möjliggöra tidigare anordnande av jaktprov på skog och fjäll

SVK/HS svar på motionerna

Regelrevidering

Regelgruppens följebrev
SVK/HS angående UT/AT

Championatregler: inkomna remisser
Championatregler: förslag till revidering

Fullbruksregler: inkomna yttranden
Fullbruksregler: ändringar efter remissen
Fullbruksregler: förslag till revidering

Jaktprovsregler: inkomna yttranden
Jaktprovsregler: ändringar efter remissen
Jaktprovsregler: förslag till revidering