Nyheter strävhårig vorsteh

Nytt policyuttalande från SKK angående ED

I januari 2024 träder ett nytt uttalande i kraft avseende armbågsledsdysplasi (ED), som redan nu kan vara bra att känna till för den som vill planera sin uppfödning.

Läs mer hos SKK: Nytt policyuttalande kring ED | Svenska Kennelklubben (skk.se)

SVK kommer att se över avelsmål och riktlinjer för samtliga raser och vid behov uppdatera dem utifrån uttalandet.

Mer information om HD-Index!

http://www.skk.se

2019-01-23
 
Sök HD Index och Tillämpning av Index på www.skk.se för mer ingående information.

Trefärgade strävhår med Tan-tecken.

2019-01-23
 
Ibland föds det strävhårsvalpar med gulbruna fläckar ovanför ögonen,på huvudet och tassarna.Om detta fenomen,och strävhårens andra färger, finns det en artikel i tidningen Svensk Vorsteh nr. 3/2011.
För att valpen skall bli trefärgad,måste båda föräldrarna bära på detta anlag. Detta är dock ingen orsak till att avliva valpen, utan den skall registreras som trefärgad. Meddela mig om så sker,detta för att vi skall bättre kunna spåra genen inför framtida avel. Vid frågor och funderingar kontakta gärna undertecknad!

HD-index för strävhårig vorsteh

Här finns samtliga HD-resultat på strävhårig vorsteh för 2019

Se mer Länk

2019-01-23

SKK har meddelat att Strävhårig vorsteh får HD-Index från 16 januari 2018. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata.

Mer information finns att läsa på www.skk.se sök på HD index.

Avelshund/tiklistor!

2019-01-23

Har du en hane eller tik på avelslistan? Om så,kan du kika in och se om alla uppgifterna stämmer, meriter, ägaruppgifter och om hunden är vid liv eller inte.Hör av dig och meddela om något skall ändras.Det räcker med ett mejl,och att den nya meriten finns redovisat på SVK:s Reslutatdatabas och championaten på SKK:s Hunddata/Avelsdata.

Hjälp mig att hålla listan aktuell och levande!

MVH Saila

Strävhårens färger/Svartskimmelparning

http://www.skk.se

2019-01-23

Svartskimmel får paras endast med brunskimmel och ljusskimmel, ej med helbrun eller annan svartskimmel.
Brunskimmel och ljusskimmel kan paras med alla färger.

Helsvart är inte tillåten färg hos strävhår. Helsvart kan bli resultatet om man parar helbrun med svartskimmel.

ED-resultat för strävhårig vorsteh 2019

Här finns samtliga ED-resultat för strävhårig vorsteh 2019:

Se mer Länk

Von Willebrands sjukdom!

2019-01-23

Vid parning av utländsk hund eller hund med utländsk härkomst kontrollera att hunden är DNA-testad och fri från von Willebrand-anlaget!

Blankett för att användas vid DNA-testning av von Willebrands sjukdom kan rekvireras av avelsrådet.

Om von Willebrands blödarsjukdom kan du läsa i Svensk Vorsteh nr. 2/ 2007 eller på hemsidan: Om klubben/Svensk Vorsteh/Artiklar.

OBS! För att hund skall få von Willebrands sjukdom skall den ha fått sjukdomen antingen av båda föräldrarna som är anlagsbärare, eller av en förälder som är själv sjuk (dvs.har dubbla anlag från båda av sina föräldrar).

Att bära anlaget innebär inte att hunden är sjuk, om anlaget kommer enbart från ena föräldern. Om du har testat din hund, skicka gärna kopia av resultatet till undertecknad via papperspost eller e-post.

SVK:s Avelsmål: Nya regler fr.o.m. 16/1

2019-01-23

Ändring av SVK:s Avelsmål gällande Strävhårig vorsteh:

SVK:s Avelskommitté har beslutat 180114 att Parningar som uppfyller SVK:s Avelsmål rekommenderas ha ett kullindex över 100 fr.o.m. 180116. 

Kullindex är föräldradjurens genomsnittliga HD-index.

Hundar med HD A, B och C kan användas i avel förutsatt att kullindexet blir över 100.

För utländska avelshundar gäller fortfarande att hunden ska ha HD grad A eller B. 

HD C http://www.skk.se

2019-01-23

SKK har beviljat SVK HD-index för Strävhårig vorsteh efter styrelsens begäran. Detta för att förbättra HD-status för vår ras med ett vetenskapligt beprövat instrument.

Hundar med A, B och C kan användas i avel förutsatt att de fyller indexkraven enligt SKK. Detta är forskat under flera år hos flera raser och visar att HD-status har blivit bättre och att användningen av C hundar inte har ökat. C-hundar har sällan så hög Index att de kan uppfylla indexkravet 100 för en kull . Det finns endast enstaka hundar med C med hög index bland strävhårig vorsteh. Dessa är dock bättre nedärvare än hundar med A som har låg index.

Uppläggning till hanhunds/tiklista!

2018-10-31

Har du en hane eller en tik som uopfyller SVK:s Avelsmål så mejla till avelsrådet för att anmäla hunden till avelslistan.

Du får en blankett att fylla i som underlag till avelslistan. Ta också ett snyggt foto på din pälskling från sidan så att hela hunden syns och skicka till mig i en separat fil i jpg-format.