Årets Funktionär 2017-2026

Årets Funktionär 2017-2026

Statuter

Beskrivning Väggrelief "Jägaren" i bronserat stengods.
Donator Priset har skänkts av Pia och Tom Ringholm 2017.
Tilldelas

Priset utdelas årligen till funktionärer från samtliga lokalavdelningar samt en funktionär som utses av SVK/HS, och består av diplom med fotografi. Totalt utses 11 inteckningar varje år.

Mottagaren ska under det senaste året utmärkt sig för sitt osjälviska, omtänksamma och engagerande arbete till gagn för lokalavdelningens och dess medlemmars bästa.

Samtliga mottagare tilldelas en inteckning i vandringspriset.

Lokalavdelnings mottagare tillkännages med därtill hörande motivering i samband med lokalavdelnings årsmöte. Handlingarna jämte fotografi på mottagaren bifogas lokalavdelnings årsmöteshandlingar till SVK/HS.

SVK uppmärksammar mottagarna i samband med Riksprov eller vid annat tillfälle som SVK/HS fastställt. Samtliga lokalavdelningars mottagare tillgännages samlat på SVK:s hemsida och i tidningen Svensk Vorsteh så länge detta är tillämpbart.

Erövras Efter 10 år utdelas priset genom lottning till en av de under åren utsedda 110 inteckningarna.

Utdelat

2023 Petter Ekblom SVK/HS
  Martin Bruck SVK/Södra
  Ingen utsedd SVK/Västsvenska
  Cattis Alleborg SVK/Småland-Östergötland
  Håkan Åberg SVK/Gotland
  Joakim Lannek SVK/Östra
  Marika Ericsson SVK/Mellansvenska
  Ain Liivland SVK/Jämtland-Västernorrland
  Eva Siewertz SVK/Västerbotten
  Emma Forss SVK/Bottenviken
  Stina Pesonen-Eliasson och Jeanette Ung Burck SVK/Malmfälten
2022 Bodel Göransson SVK/HS
  Göran Lang SVK/Södra
  Inga-Lill Bohlin SVK/Västsvenska
  Åsa Brusbäck Green SVK/Småland-Östergötland
  Kalle Andersson SVK/Gotland
  Kristina Ogeborg SVK/Östra
  Glenn Resare SVK/Mellansvenska
  Uli Wieser SVK/Jämtland-Västernorrland
  Ulla-Rut Persson SVK/Västerbotten
  Martin Ström SVK/Bottenviken
  Mikael Jonasson SVK/Malmfälten
2021 Malin Nyström SVK/HS
  Johan & Lena Karén SVK/Södra
  Kristina Svenberg SVK/Västsvenska
  Anders Svensson SVK/Småland-Östergötland
  Anita Pettersson SVK/Gotland
  Helen Walsh SVK/Östra
  Charlotte Jensen och Susanne Axelsson SVK/Mellansvenska
  Marie Louise Åhsell SVK/Jämtland-Västernorrland
  Karolina Fransson SVK/Västerbotten
  Paul Waserbrot SVK/Bottenviken
  Robin Burck SVK/Malmfälten
2020 Carola Pettersson SVK/HS
  Stefan Nilsson SVK/Södra
  Ewa Book SVK/Västsvenska
  Ann-Sofie Karlsson SVK/Småland-Östergötland
  Stefan Hellström SVK/Gotland
  Peter von Ehrenheim & Christina Tall SVK/Östra
  Mårten Berg SVK/Mellansvenska
  Hans Forsberg SVK/Jämtland-Västernorrland
  Anders Nordwall SVK/Västerbotten
  Lars Hallerfors SVK/Bottenviken
  Marina Skotte SVK/Malmfälten
2019 Tina Bruck SVK/HS
  Anders Håkansson SVK/Södra
  Anneli Finn Eriksson SVK/Västsvenska
  Per-Johan "Poa" Lindgren SVK/Småland-Östergötland
  Sabine Tofftén SVK/Gotland
  Maria och Conny Ullman SVK/Östra
  Carola Petersson SVK/Mellansvenska
  Jenny Karlsson SVK/Jämtland-Västernorrland
  Lilian Westerlund SVK/Västerbotten
  Ann Lundgren SVK/Bottenviken
  Krister Fredriksson SVK/Malmfälten
2018 Simon Nyström, Dalum SVK/HS
  Hans-Erik Johansson SVK/Jämtland-Västernorrland
  Louise Johansson, Löddeköping SVK/Södra
  Erik Sandell SVK/Småland-Östergötland
  Ulf Rosberg, Tyresö SVK/Östra
  Michael Eriksson, Hällefors SVK/Mellansvenska
  Linda Lund, Umeå SVK/Västerbotten
  Erik Johansson SVK/Malmfälten
  Lars Hallerfors SVK/Bottenviken
  Roger Malmqvist SVK/Gotland
  Stig-Arne "Lollo" Persson SVK/Västsvenska
2017 Lena Karén, Svängsta SVK/HS
  Krister Larsson, Boxholm SVK/Småland-Östergötland
  Bodel Göransson, Frösön SVK/Jämtland-Västernorrland
  Gundhild Björne, Skellefteå SVK/Västerbotten
  Martin Ohlsson, Degeberga SVK/Södra
  Erik Larsson SVK/Västsvenska
  Frida Aldor SVK/Östra
  Christina Berg SVK/Mellansvenska
  Rune Raattamaa SVK/Malmfälten