Axelssons Brännvinsplunta

"Bästa hanhund, strävhårig vorsteh"

Statuter

Beskrivning Plunta i tenn med samisk gravyr.
Donator Priset skänkt av Ingmar Axelsson. Instiftat av SVK 2018 som ersättning till "Brännvinspluntan" (erövrat för alltid av Ingmar Axelsson 2017).
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den bästa hanhunden av rasen strävhårig vorsteh med följande minimikrav:

  • Ska under verksamhetsåret ha erövrat minst två pris på jaktprov (oavsett klass) i Sverige.
  • Därav ska minst ett vara ett 1:a-pris med minst fältbetyg 8.
  • Endast de två bästa resultaten ska räknas. Sammanlagda poängen för dessa resultat är avgörande.
  • Ska ha lägst "Very Good" på officiell utställning i Sverige.
  • Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som erhållit tre inteckningar men ska dock vandra i minst 10 år varför t.ex. en 4:e inteckning kan vara utslagsgivande.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt förarens namn ska förtecknas.

Utdelat

2023 Grillsbergets CC Rex Ingmar Axelsson, Barsebäck
2022 Kajpängets G-Bill Per Åke Lindberg, Kolsva
2021 Börjedals Frank Stefan Nilsson, Tomelilla
2020 Börjedals Frans Stefan Nilsson, Tomelilla
2019 Pimen's Dollar Oskar Ström, Boxholm
2018 Paulssons Ask Martin Ohlsson, Degeberga