Båten

"Bästa hund vid fullbruksprovets vattenarbete"

Statuter

Beskrivning Glasbåt av Bertil Valin. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av Anna Berg år 2000.   
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut.

Priset tilldelas ägaren av verksamhetsårets bästa hund i fullbruksprovets vattenarbete i Sverige.

För att erövra priset krävs att hunden erövrat lägst 2:a-pris.

Högsta sammanlagda poäng i momentet vattenarbete vinner priset:

  • Sök under bössan.

  • Vattenpassion.

  • Vattenapportering.

  • Lydighet, effektivitet och dirigering.

Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som erhållit fyra inteckningar men ska dock vandra i minst 15 år.  
Gravyr etc Årtalet och hundens samt ägaren namn ska förtecknas.

Utdelat

2023 Skrämmens J-Jackie Michael Pedersen, Danmark
2022 Münsterdalens Epic Pernille Legind, Danmark
2021 Tasseman's FIlur Per-Åke Lindberg, Kolsva
2020 Simba Niels Laugesen, Danmark
2019 Sandlands Bettie Eik Sandell, Färjestaden
2018 Alarängens Cleo Ingela Lindfors, Tobo
2017 Brunnsborg Abby Victor Paulsson, Åstorp
2016 Barraxans Bosse Lena och Peter Gyulai, Lidingö
2015 Xantemi's Glimma Elisabeth Manninger, Norrtälje
2014 Vijaga Nixie Elin Stenberg, Tidaholm
2013 Sai-Gha's Congo Jens Toft Nielsen, Danmark