Dansk Ruhaar vandringspris

"Bästa strävhårig vorsteh, unghund, vid Riksprovet"

Statuter

Beskrivning Statyett av fågel. Till mottagare utdelas diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har 2017 skänkts av Dansk Ruhaar Klub vid Riksprovet 2017 i samband med SVK:s 100-årsjubileum.
Tilldelas

Priset utdelas vid Riksprovet. Priset tilldelas ägaren till den strävhårig vorsteh i Riksprovets UKL som har högsta totalpoäng. Om flera hundar har samma totalpoäng går priset till den med högsta fältbetyg. Om inte det avgör går priset till den yngsta hunden.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som först erövrat tre inteckningar. Dock ska priset vandra i minst 10 år.

Utdelat

2023 Myrkantens Pan Karl Ökvist, Blåsmark
2022 Tjuvskyttens M-Kåbra Tord Stenlund, Malmberget
2021 Ljungbookens Felicia Peter Book, Svenljunga
2020 Ingen utdelning Riksprovet inställt pga Covid-19
2019 Piemen's Dollar Oskar Ström, Boxholm
2018 Trollängens O'Diva Eva Björk, Lomma
2017 Kajpängets Ella Lars och Inger Karlsson, Gotland