Hjorthornet

"Bästa hund vid fullbruksprov"

Statuter

Beskrivning Hjorthorn. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av Dansk Ruhaarsklub år 2000.   
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut.

Priset tilldelas ägaren av verksamhetsårets bästa hund i fullbruksprovet i Sverige.

För att vinna priset krävs att hunden erövrat lägst 2:a pris. Hund med högsta sammanlagda poäng i fullbruksprovets alla momentet erövrar priset. Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som erhållit fyra inteckningar, men ska dock vandra i minst 15 år.  
Gravyr etc Årtalet och hundens samt förarens namn ska förtecknas.

Utdelat

2023 Skrämmens J-Jackie Michael Pedersen, Danmark
2022 Münsterdalens Epic Pernille Legind, Danmark
2021 Vijaga Ronja Frank Lehnert, Värmskog
2020 Simba Niels Laugesen, Danmark
2019 Trollängens O'Diva Eva Björk, Lomma
2018 Vijaga Nixie Elin Stenberg, Tidaholm
2017 Trollängens Tova Karl-Oskar Lund, Hestra
2016 Lovaktarens Birdie Mary Lostråle, Moliden
2015 Münsterkullens Fyra Ess Björn Holgersson, Alingsås
2014 Vijaga Nixie Elin Stenberg, Tidaholm
2013 Sai-Gha's Congo Jens Toft Nielsen, Danmark