Jan-Olov Hahns vandringspris

"Bästa kleiner münsterländer"

Statuter

Beskrivning Pokal i tenn. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av Jan-Olov Hahn 1997.
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den bästa hunden av rasen kleiner münsterländer med följande minimikrav:

  • Ska under verksamhetsåret ha erövrat minst två pris på jaktprov (oavsett klass) i Sverige.
  • Därav ska minst ett vara ett 1:a-pris med minst fältbetyg 8.
  • Endast de två bästa resultaten ska räknas. Sammanlagda poängen för dessa resultat är avgörande.
  • Ska ha lägst "Very Good" på officiell utställning i Sverige.
  • Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som erhållit tre inteckningar varav minst en baserat på pris från två olika underlag. Priset ska vandra i minst 7 år.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt ägaren namn ska förtecknas.

Utdelat

Vandringspriser erövrat 2021 av Ingemar Johansson, Kungälv.

2021 Skrämmens H-Rouffly Ingemar Johansson, Kungälv
2020 Skrämmens H-Harry Anna Wideström, Uddevalla
2019 Wildbachberger Hippie Karolin Kull, Djursholm
2018 Snöyran's N-Glimra Tomas Olofsson, Tidaholm
2017 Snöyran's N-Glimra Tomas Olofsson, Tidaholm
2016 Skrämmens D-Environ Therese och Martin Holmberg, Skärhamn
2015 Unni Ingemar Johansson, Kungälv
2014 Unni Ingemar Johansson, Kungälv
2013 Münsterhusets Fair Peter von Ehrenheim, Enköping
2012 Prästgårdens B-Tyra Linda Holm, Ytterby
2011 Torparängens Aska Tobias Lindberg, Bålsta
2010 Lokkeberget's Igor Leif Persson, Dyltabruk
2009 Lokkeberget's Igor Leif Persson, Dyltabruk
2008 Contramarkens Ghia Carl-Johan Josephsson, Torsås
2007 Rogstabergets Jackson Browne Annika Wängvik
2006 Atle Johnny Broman, Matfors
2005 Hedängens Engla Tomas Olofsson, Tidaholm
2004 Lindbyses Hozz Patrik Svanberg, Örebro
2003 Rotuas G-Tindra Tomas Olofsson, Tidaholm
2002 Rogstabergets Jackie Shannon Eskil Andersson, Fränsta
2001 Münstergårdens Tyr Bengt Danielsson, Hässleholm
2000 Väsbys Falco Ola Granath, Jönåker
1999 Väsbys Falco Ola Granath, Jönåker
1998 Münstergårdens Tyr Bengt Danielsson, Hässleholm
1997 Järpmyren´s Charisma Annika Sköld, Överkalix
1996 Järpmyren's Charisma Annika Sköld, Överkalix