SVK:s vandringspris - långhårig vorsteh

"Bästa långhårig vorsteh"

Statuter

Beskrivning Älghorn med gravyr. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av SVK 2002, med avsikten att stimulera avel och deltagande på jaktprov.
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den långhårig vorsteh som under verksamhetsåret varit den mest framgångsrika på jaktprov. Vid bedömningen tages hänsyn till:

  • I första hand prisvalören, 1:a-pris går före 2:a osv. oavsett klass, från jaktprov i Sverige.
  • I andra hand antal pris.
  • I tredje hand poängsumman på det bästa provet.
  • I fjärde hand klass, i ordning EKL, UKL, ÖKL.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset är ständigt vandrande.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt förarens namn ska förtecknas.

Tolkning

SVK/HS har vid styrelsemöte SVK/HS 2021/14 §14b beslutat att de första två punkterna i statuterna ska tolkas samtidigt.

Utdelat

2023 Krokuttjärnens Elton Maria Sundvall, Djursholm
2022 Krokuttjärnens Elton Maria Sundvall, Djursholm
2021 Krokuttjärnens Petter Elle Thomée, Orsa
2020 Ej utdelat  
2019 Kjöttjegeren's Ferrari Kickan Hansson, Ljusdal
2018 Tollsbäckens Träff Johan Berndtsson, Trensum
2017 Kroktjärnens Z-Pink Marie-Louise Åhsell, Fåker
2016 Ej utdelat.  
2015 Kjöttjegern's Rödhette My Hansson, Ljusdal
2014 Ej utdelat  
2013 Ej utdelat  
2012 Ej utdelat  
2011 Tikka Odd Spandow, Grödinge
2010 Reck Johan Georgsson
2009 Ej utdelat  
2008 Fjordlandets Fjell-Blixtra Charlotte Thorén
2007 Fjordlandets Fjell-Blixtra Charlotte Thorén
2006 Ej utdelat  
2005 Tedtildas Zorro Åsa Mäkitalo, Kiruna
2004 Tedtildas Ärliga Älsa Kristina Berntsson, Trensum
2003 Allas Vår Rättrådige Rickard Örjan Thorén, Örebro
2002 Allas Vår Rättrådige Rickard Örjan Thorén, Örebro