SVK:s vandringspris - ungersk vizsla

"Bästa ungersk vizsla"

Statuter

Beskrivning Statyett. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Priset har skänkts av SVK/Avelsrådet 2002, med avsikten att stimulera avel och deltagande på jaktprov.
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den bästa hunden av rasen ungersk vizsla, korthårig eller strävhårig, som enligt SVK:s styrelse varit den på jaktprov mest framgångsrika under verksamhetsåret. Vid bedömningen tas hänsyn till:

  • I första hand prisvalören, 1:a-pris går före 2:a osv. oavsett klass, från jaktprov i Sverige.
  • I andra hand antal pris.
  • I tredje hand poängsumman på det bästa provet.
  • I fjärde hand klass, i ordning EKL, UKL, ÖKL.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset är ständigt vandrande.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt ägarens namn ska förtecknas.

Tolkning

SVK/HS har vid styrelsemöte SVK/HS 2021/14 §14b beslutat att de första två punkterna i statuterna ska tolkas samtidigt.

Utdelat

2023 Legenda Ruda Szata Marie Morell, Västerås
2022 Madarasz Zola Martin Puig De La Bellacasa Cristiansson, Djursholm
2021 Busvizslans Jackpot Jessie
Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
2020 Legenda Ruda Szata Marie Morell, Västerås
2019 Busvizslans Jackpot Jessie Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
2018 Wretdalens Tosca Maria Fredriksson, Ålberga
2017 I'Ester Du Chaterau Des Monidieres Maria Fredriksson. Ålberga
2016 Halston Everlasting Choice Katarina Wik, Olofstorp
2015 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
2014 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
2013 Busvizslans Famous Freya Eva Kits-Nilsson, Hallstahammar
2012 Olebjörks Ötödik Özséb Josefin & Emil Björling, Varberg
2011 Annie Z Králova Dvora Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
2010 Annie Z Králova Dvora Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
2009 Annie Z Králova Dvora Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
2008 Contessa av Miessevari Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
2007 Contessa av Miessevari Eva Kits Nilsson, Hallstahammar
2006 Busvizlans Cimbora Csiri Eva Sundqvist, Hallstahammar
2005 Contessa av Miessevarri Eva Sundqvist, Hallstahammar
2004 Contessa av Miessevarri Eva Sundqvist, Hallstahammar
2003 Huntersheim Gold Sunset Maria Fredriksson, Norrköping
2002 Frida-Elanor Eva Sundqvist, Hallstahammar