Tenntavlan

"Bästa hanhund, korthårig vorsteh"

Statuter

Beskrivning Tenntavla. Till mottagare utdelas ett diplom med fotografi av priset.
Donator Instiftat av SVK 2005 som ersättning till vandringspriset "Tennkniven" (erövrat av Sten Larsson 2004).
Tilldelas

Priset utdelas av SVK:s styrelse efter verksamhetsårets slut. Priset tilldelas ägaren av den bästa hanhunden av rasen korthårig vorsteh med följande minimikrav:

  • Ska under verksamhetsåret ha erövrat minst två pris på jaktprov (oavsett klass) i Sverige.
  • Därav ska minst ett vara ett 1:a-pris med minst fältbetyg 8.
  • Endast de två bästa resultaten ska räknas. Sammanlagda poängen för dessa resultat är avgörande.
  • Ska ha lägst "Very Good" på officiell utställning i Sverige.
  • Vid lika poäng erövrar den yngsta hunden priset.

Härtill föreligger kravet att ägare/förare av den vinnande hunden ska vara goda representanter för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Erövras Priset erövras för alltid av den ägare som erhållit tre inteckningar men ska dock vandra i minst 10 år varför t.ex. en 4:e inteckning kan vara utslagsgivande.
Gravyr etc Årtalet och hundens samt förarens namn ska förtecknas.

Utdelat

2023 Tawantin's Husacaran Fanny Wiss, Kiruna
2022 Hunt Hard Gundogs Conti Lucky Strike Thorbjörn Beyer, Lerum
2021 Tappra Swipp Linnea Stålhandske, Sveg
2020 Micrima Gizzo Eva Zetterberg, Gävle
2019 Valkia-Aidan Ajax Owe Fredriksson, Nordmaling
2018 Trubadurens Mighty Sam McClain Linda Eklund, Blentarp
2017 Stenbitens Maister Eva Zetterberg, Gävle
2016 Charleswood Skipper Petter Ekblom, Luleå
2015 Speldammens Tellus Edy Jernberg, Ludvika
2014 Barraxans Berra Jim Vejby, Odensbacken
2013 Charleswood Karu Helena Thulin, Vaattholma
2012 Ganjo's Caruso Kenth Gustafsson, Härnösand
2011 Teiens Mieto Dag Teien, Umeå
2010 Ganjo's Caruso Kenth & Anette Gustafsson
2009 Jazzmarkens Frode Per Ekenbäck, Bromma
2008 Tvärnypets Iver Daniel Abrahamsson, Husum
2007 Tvärnypets Hojt Göran Mattsson
2006 Stenbitens Ess Jonas Skoglund, Oskarström
2005 Tvärnypets Hicco Sten Larsson, Umeå