Fullmäktige 2012 (extra fullmäktigemöte)

Ett extra fullmäktigemöte för SVK ägde rum 30:e juni på Scandic Hotel i Upplands-Väsby.

Justerat protokoll
Kallelse
PM angående uppdrag i SVK:s styrelse
Valberedningens förslag