Fullmäktige 2017

SVK:s ordinarie fullmäktige 2017 arrangeras 2017-06-03--04 på Scandic Hotell i Upplands Väsby.

Sista datum för inlämnande av motion var 2016-12-31.

Inkomna motioner

Motion #1 - Förändring av examinationsprov för provledare
Motion #2 - Förändring av provledarutbildning.
Motion #3 - Användning av GPS-halsband.
Motion #4 - Medlem i valfri lokalavdelning.
Motion #5 - Ändrad åldersgräns vid start på jakt- och eftersöksprov.
Motion #6 - Utställning.
Motion #7 - Eftersök.
Motion #8 - Tik- och hanhundslistan.
Motion #9 - Anmälan jaktprov och utställning.

Huvudstyrelsens yttranden

SVK/HS yttranden till de inkomna motionerna

Uppdrag från föregående fullmäktige

Sammanställning över uppdrag från fullmäktige 2015

Övriga ärenden

Provledarutbildningen
Anpassning av SVK:s stadgar till SKK:s typstadgar gällande 2016-01-01

Övrig dokumentation

Årssammanställning 2015
Revisionsberättelse 2015
Årssammanställning 2016
Revisionsberättelse 2016
Dagordning
Förteckning över fullmäktigedelegater
Förslag till verksamhetsplan och budget 2018-2019
Valberedningens förslag
Kallelse till fullmäktige 2017, utskickad 2017-04-07