Fullmäktige 2023

Lördag 27 maj 2023 arrangerades SVK:s fullmäktige

Fullmäktigemötet är SVK:s högsta beslutande organ. Fullmäktigedelegaterna utses av lokalavdelningarna och genom dessa för lokalavdelningarna sin talan och utövar sin rösträtt. Ordinarie fullmäktigemöte hålls vartannat år under maj eller juni månad.

Extra fullmäktigemöte hålls om revisorerna så yrkar, om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar eller om styrelsen så beslutar.

Material till delegater och lokalavdelningar

Kallelse och dagordning

Kallelse
Dagordning
Förteckning över fullmäktigedelegater

Ekonomi

Revisionsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2022
Årssammanställning 2021
Årssammanställning 2022
Förslag till verksamhetsbudget 2024-25

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

CV: Agneta Aldor
CV: Björn Holgersson
CV: Maud Rahm
CV: Mia Umerus Kempe
CV: Ulf Granberg

Motioner

Förtur till ordinarie prov även för provledare
Hemsida offentlig och för endast medlemmar
Centralt och lokala provledaransvariga
SVK huvudstyrelsens protokoll

HS svar, förtur till ordinarie prov för provledare
HS svar, hemsida
HS svar, centralt och lokala provledaransvariga
HS svar, HS-protokoll

SVK/HS proposition angående test av nya provformer