Kennellänkar

Målet är att www.vorsteh.se ska innehålla länkning till aktiva uppfödare för att enkelt leda presumtiva valpköpare till uppfödare vilka delar SVK:s avelsvisioner. Länkningen är till för aktiva uppfödare tillika medlemmar i SVK. Med ”aktiva uppfödare” avses registrerat kennelnamn och ambitionen att under närmaste år ta renrasig kull undan tik av SVK-administrerad ras.

Uppfödare anmäler kennellänk till SVK:s webmaster vilken lägger in länken och kontrollerar länkens funktionalitet. Via medlemsregistret kontrolleras (av kassören eller av denne utsedd person) årligen att uppfödaren är medlem i SVK. Bortagande av länk sker efter anmodan av uppfödaren, vid utträde ur SVK alternativt att uppfödaren fälls pga av brott mot SKK:s grundregler. Länkningen är kostnadsfri.


Foto: Eva Kits Nilsson