Välkommen till SVK Gotland

Välkommen till SVK Gotland Vorstehklubb!

 

SVK Gotland är en lokalavdelning underställd Svenska Vorstehklubben, SVK      www.vorsteh.se

Vi ordnar bland annat jaktprov, eftersöksprov, viltspårprov m.m. för kontinentala stående fågelhundar av raserna Korthårig Vorsteh, Strävhårig Vorsteh, Långhårig Vorsteh, Kleiner och Grosser Münsterländer samt Ungersk Vizsla.

Som medlem i SVK Gotland kan du delta i en lokalavdelning med aktiviteter fördelade på ön.

Bli medlem - klicka här!

 

                                        

Jaktprov, utställning och viltspårprov i SVK Gotland

 

SVK Gotland arrangerar varje år ett antal prov och utställning för våra medlemmar och i mån av plats  även för hundar från andra lokalavdelningar inom SVK.

 

UTSTÄLLNING

Syftet med alla prov och utställning är att ligga till grund för utvärdering av avelsresultat och nya parningar, för att behålla rasernas egenskaper och ge sunda och friska hundar.

Normalt arrangerar vi en utställning per år i maj med tillhörande utställnings-träning. 

 

JAKTPROV

Proven i eftersöksgrenarna är en del i fältprovsbetyget och skall avklaras i respektive klass innan start på fältprov, gäller ej UKL.

I provet ingår vattenapportering och släpspår med fågel i UKL och ÖKL samt räv eller annat vilt över 3 kg i EKL. SVK Gotland arrangerar ett ordinarie eftersöksprov varje år, under augusti.

Fältproven, även kallat jaktprov,  är de största aktiviteterna under året och kräver tillgång till stora och fågelrika marker. Gotland arrangerar varje höst minst tre ordinarie provdagar. 

 

VILTSPÅRPROV

Viltspåret ingår inte i fältprovsbetyget men är en del i jakt championatet.

Man kan även bli viltspårschampion genom att ta tre första pris för minst två olika domare i öppen klass. 

Om du vill gå fler prov eller inte kan deltaga vid ordinarie finns möjligheten att arrangera ett särskilt prov i eftersöks grenarna eller fältprov eller ett rörligt viltspårsprov. 

Reglerna för detta hittar du under ”Jaktprov”.