Allmänna dokument

Bilersättning

För resa med egen bil betalar SVK/Västerbotten gällande bilersättning enligt gällande policy inom SVK till styrelseledamöter samt till funktionärer vid ordinarie aktiviteter och uppdrag som sker i klubbens regi. Samåkning bör ske när så är möjligt.

Här hittar du länk till blankett för milsersättning