Ansvarsområden

Ansvarsområde

Namn

Anmälan av särskilda prov Lennart Andersson och Svante Morén
Provredovisare Lennart Andersson
Utställning Emelie Holma och Anna Björk
Domarrekrytering Ulf Granberg
Webbmaster Svante Morén
Provledaransvarig Erik Lund

Skellefteå

 
Skogsprov Fredrik Lindfors
Apportvilt Svante Morén
Eftersöksgrenar Svante Morén
Viltspår Gunhild Björne och Helene Långström
Utbildning och träning Fredrik Lindfors och Lillemor Lindberg

Umeå

 
Apportvilt och eftersöksgrenar Erik Lund och Joakim Bernhardsson
Träning, utbildning och viltspår Karolina Fransson och Emelie Holma

Inlandet

 
Eftersöksgrenar Ingalill Duvdahl och Ulla-Rut Persson
Ripinventering Fredrik Lindfors
Lycksele, skogsprov Johannes Jaxow och Ingalill Duvdahl
Klimpfjäll, fjällprov Ulla-Rut Persson