Rapport från årsmötet 2023

Bra årsmöte i Mockfjärd

Närmare fyrtio medlemmar samlades i Mockfjörd för årsmötet i SVK Mellansvenska lördag 18 mars. Innan mötet bjöd klubben på fika och mötet startade klockan tio. Krisitina Söderström, vice ordförande inledde möte och lämnade över till Glenn Resare som valdes till mötesordförande. 

De sedvanliga punkterna på dagordningen gicks igenom och Veronica Storm, kassör, presenterade årets resultat. Klubben gick i år med ca. trettiotusen kronor i underskott, främst på grund av stigande priser för mark till våra ordinarie prov. Under året har markägarna haft stora kostnadsökningar som så många andra. Styrelssen hade därför beslutat att höja anmälningsavgifterna för prov 2023. Vi kommer att informera mer om det på hemsidan och skicka ut information direkt till alla provledare.

Kristina Söderström valdes till ny ordförande och ny i styrelsen blir också Henric Johansson. Övriga ledamöter vars mandatperiod löpte ut valdes om för en ny period.

Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet 2023 hittar du HÄR

Nya provformer

Styrelsen hade innan mötet bett SVK:s huvudstyrelse att presentera sitt förslag till nya provformer. Mårten Berg från SVK HS presenterade förslaget.

HS har föreslagit att klubben testar två nya provformer:

  • Utökat eftersöksprov - är en förenklad form av fullbruksprov (FBP) som på sikt kan utvecklas till en öppenklass för FBP med syfte att öka intresset för bruksgrenarna med en "instegsklass" på samma sätt som vi har för fältprov.
  • Anlagstest på löpa efter hare - testet genomförs på fält där en drevkedja stöter upp en hare. Testet går därefter ut på att utvärdera hundens spårarbete och att hunden frivilligt återvänder till föraren. Testet är öppet för hundar mellan 9 och 36 månader och kan endast genomföras två gånger.

SVK HS har skickat ett brev till alla lokalavdelningar för att medlemmarna ska kunna ta ställning till de nya provformerna. Se också separat nyhetsartikel. Hela brevet finner du HÄR

Efter diskussion rekommenderar mötet att föreningens representanter yrkar på att bifalla propositionen på kommande fullmäktige.

Dressyrträning

På eftermiddagen arrangerades dressyrträning i Gagnef ridhus under ledning av Christina Eriksson och Lisa Danielsson.

Här är några bilder från träningen:

Prisutdelning

Årsmötet avslutades med prisutdelning. Du kan se alla pristagare HÄR

Vi gratulerar Tjädernypets Cps Twixi, ägare Anders Björklund som fick ta emot flest vandringspriser 2022

Vandringspris skog
Jubileumstrippeln
Ralf Johanssons Minne
Rolf Johansson
Sävmyrstuppen Unghund

Protokoll

Protokoll från årsmötet 2023