Om oss

Svenska Vorstehklubben Östra

Svk Östra är en av 10 lokalavdelningar inom Svenska Vorstehklubben. Vi arbetar för de medlemmar inom SVK som är bosatta inom Uppsala, Stockholm och södermanlands län. Vi är cirka 400 medlemmar av de totalt 2900 inom SVK.  ​

De raser som ingår i SVK är: Korthårig-, strävhårig- & långhårig vorsteh, kleiner- & grosser münsterländer samt ungersk vizsla kort- och strävhårig. 

Är du nyfiken på någon av raserna är du välkommen att kontakta någon i styrelsen för mer information.

Vi ser gärna även dig som medlem. Varje år arrangerar vi jaktprov, utställningar och många andra aktiviteter där du kan träffa likasinnade, få hjälp med träning eller bara umgås. Förutom möjligheten att delta i alla våra arrangemang så får du även klubbtidningen Svensk Vorsteh i brevlådan fyra gånger per år.

Jaktprov, utställning och viltspårprov i SVK Östra

SVK Östra arrangerar varje år ett antal prov och utställningar för våra medlemmar och i mån av plats  även för hundar från andra lokalavdelningar inom SVK. Syftet med alla prov och utställningar är att ligga till grund för utvärdering av avelsresultat och nya parningar för att behålla rasernas egenskaper och ge sunda och friska hundar.

 

Utställning

Normalt arrangerar vi två utställningar per år en under maj månad och en i november. 

Jaktprov

Proven i eftersöksgrenarna är en del i fältprovsbetyget och skall avklaras i respektive klass innan start på fältprov, gäller ej UKL.

I provet ingår vattenapportering och släpspår med fågel i UKL och ÖKL samt räv eller annat vilt över 3 kg i EKL. SVK Östra arrangerar tre ordinarie eftersöksprov varje år, under juli-augusti.

Fältproven, även kallat jaktprov,  är de största aktiviteterna under året och kräver tillgång till stora och fågelrika marker. Östra arrangerar varje höst minst tre ordinarie provdagar. 

 

Viltspårprov

Viltspårprov, viltspåret ingår inte i fältprovsbetyget men är en del i  jakt championatet.

Man kan även bli viltspårschampion genom att ta tre första pris för minst två olika domare. 

 

Om du vill gå fler prov eller inte kan deltaga vid ordinarie finns möjligheten att arrangera ett särskilt prov i eftersöks grenarna eller fältprov eller ett rörligt viltspårsprov. Reglerna för detta hittar du under ”Särskilda prov”.