Övriga uppdrag

Revisorer

Lars Flygh

Östra Tollstad Jonstorp 1

595 97 Mantorp

Mobil: 0730-220413

e-post

Helen Nilsson

Ånväga Solgården 1

585 97 Linköping

Mobil: 0708-650587

e-post

Revisorsuppleant

Mona Flygh

Resultatredovisare

Ida Svensson

0730224410 E-post

Valberedning

Lena Lingheimer:0761362235 E-post Sammankallande

Claes-Johan Gustafsson

Petter Karlqvist