Ordinarie viltspårs prov 20 och 21 april 2024 i Jönköping.

Svenska Vorsteh klubben Småland-Östergötlands ordinarie viltspårs prov

 20 och 21 april 2024 i Jönköping.

Vädret före provet gav anledning till en del oro kring möjligheten att genomföra vårt årliga prov, men under helgen visade sig vädergudarna från sin allra bästa sida. Snöfritt och solen lyste på oss hela tiden, men lite kyla fick vi stå ut med.

Hundar anmälda i anlagsklass gick sina spårprov under lördagen. Och öppenklass hundar gick under söndagen. Då spårproven är officiella, var vår ambition att samtliga startande hundar skulle få så lika förutsättningar som möjligt. Längden på samtliga spår var 700 meter, liggtiden i anlagsklass 3–4 timmar och i öppenklass 17–19 timmar. Spåren för de olika klasserna var lagda i samma markområde och med ungefärligt samma terräng. Det gav spår med rätt lika förutsättningar när det gäller diken, mossar, tätningar, höjder och hårdbackar. Under våren har det varit väldigt blött, vilket gjorde att det var mycket vatten i diken och mossar.

Både under spårläggning och under själva spårproven var det mycket viltkontakt. Spårläggare och hundarna har under provet stött upp ett stort antal morkullor, tjädrar, älg, några rå och dovhjortar.

Under lördagsförmiddagen genomfördes klubbmästerskapet, där enbart anlagshundar deltar. 6 ekipage var anmälda och 5 kom till start av dessa fem blev samtliga startande hundar godkända.

Under söndagen var det 7 ekipage som var anmälda och samtliga kom till start. Bland öppenklass hundarna som tillhör Småland Östergötlands vorstehklubb skulle ett ekipage koras för att representera vår avdelning i Vorsteh klubben rikstäckande spårprov, Viltspårsmästaren. Dagens resultat blev 3st 1: a pris 1st 3:e pris och 3st ej godkända spårprov.

Till kretsmästare i anlagsklass utsågs SH Sub Terram Inge Naning med förare Marie Proczkowska, tätt följd av KLM Vildatyras Did I Tell You, med förare Billy Johansson. Det som skiljde de båda ekipagen åt var arbetstempot.

Vinnare i öppenklass tillika representant till viltspårsmästaren SH Pimens Ero med förare Cecilia Dufmats tätt följd av KLM Kasper med förare Anne-Dorthe Mörling Det som skiljde de båda ekipagen åt var en större ringning i spårslut.

Vi i styrelsen vill tacka för den stora uppslutningen till vårt spårprov. Vi ser samtliga startande ekipage under helgen som vinnare. Det vore trevligt om ni deltagare vill ge feedback på helgen. Detta för styrelsen och arbetsgruppen som arbetar för er medlemmar kan få lite uppslag till eventuella ytterligare arrangemang och träningar, och kanske kan få fler medlemmar att ställa upp på våra olika aktiviteter.

Deltagare under lördagsprovet från vänster Billy Johansson, Maria Heinås, Cattis Alleborg, Marie Proczkowska och Helen Nilsson.

Deltagare under söndagsprovet från vänster Henrik Lauridsen, Maria Frick som under dagen startade två hundar, Anne-Dorthe Mörling, Cecilia Dufmats,  Lars Flygh och Frida Jarnesand.