Svara på delbetänkande jakt och fiske i renbetesland SOU2023:46 senast 10/6

Viktigt meddelande till alla lokalavdelningar, medlemmar samt kommittéer inom SVK.

Går Renmarksutredningens förslag igenom så drabbar det oss alla på ett sätt som vi nog inte i dagsläget kan överskåda.

Det är därför av största vikt att vi alla svarar på Renmarksutredningens förslag.

SVK/HS uppmanar alla lokalavdelningar samt alla medlemmar som inte redan skickat in ett svar att använda bifogat dokument och skicka in det till kansliet (all info finns i dokumentet).

Efter möte med både SKK, SJF samt LRF har vi blivit uppmärksammade på att Regeringen vill ha en stark förankring för sina kommande beslut. Det är alltså därför av absolut största vikt att det kommer in massor av svar med ett unisont budskap!

Utredningen måste läggas ner.

Svaren skall vara inne senast 10 juni. Svaren mejlas till de två adresser som finns angivna i dokumentet, och bör lämnas i två versioner: den ena bearbetningsbar (Word) och den andra i ett format (ex PDF) som följer tillgänglighetskraven enligt lag.

Här finns en mall som går använda om man inte vill författa ett helt eget svar. Ändra ärendemening och undertecknare så det passar.