Fullmäktige 2013

SVK:s ordinarie Fullmäktige ägde rum 2013-05-18 -- 19 på Skandic Hotell i Upplands Väsby.

Inkomna motioner

Championatbestämmelser

Motion #1 - Viltspårchampionat
Motion #2 - Viltspårchampionat
Motion #3 - Viltspårchampionat
Motion #4 - Utökat krav på SEJCH

Provverksamhet

Motion #5 - Förändrat upplägg av Riksprovsverksamhet

Medlemsrekrytering

Motion #6 - Medlemsrekrytering

Internationellt

Motion #7 - KLM-I
Motion #8 - Internationell verksamhet

Huvudstyrelsens yttranden

Yttrande motion 1-3

Yttrande motion 4
Bilaga till yttrande för motion 4

Yttrande motion 5
Yttrande motion 6
Yttrande motion 7
Yttrande motion 8

Uppdrag från föregående ordinarie fullmäktige

Sammanställning
Underlag - Utbildning av jaktprovsdomare
Underlag - Förslag till utsättningspolicy
Underlag - Vårprov 2011-2012
Underlag - Vårprov versus höstprov
Underlag - Vårprovsresultat 2007 - 2011

Revidering av SVK:s stadgar

Styrelsen förslag till anpassade stadgar
Sammanfattning över ändringar i anpassade stadgar

Övrig dokumentation

Kallelse
Årssammanställning 2011
Revisionsberättelse 2011
Årssammanställning 2012
Revisionsberättelse 2012
Dagordning
Program
Fullmäktigedelegater
Förslag till verksamhetsplan 2014-2015
Valberedningens förslag

Protokoll

Referat från fullmäktige

Protokoll. Protokollet har justerats via mejl och har postats för underskrifter.

Deltagarförteckning
Anpassade stadgar
Verksamhetsplan
Minnesanteckningar från diskussionsdagen
Direktiv till regelgruppen