Årets Unghund

Årets Unghund

"Bästa unghund"

Statuter

Beskrivning Tavla av My Hansson
Donator Priset har donerats av Ulf Granberg, Carola Granberg och Owe Fredriksson 2019.
Tilldelas

Priset kan endast tilldelas medlemmar i SVK/Västerbotten, vid prov anordnade av lokalavdelningen eller Riksprov arrangerade i Västerbotten.

Priset tilldelas bästa hund prövad i unghundsklass. Riksprov, ordinarie prov eller särskilt prov räknas lika.

Ett prov från vardera fjäll respektive skog får räknas. Proven ska ha lägst 1:a-pris med fält-betyg 8. Meriter tagna på fasan eller rapphöna räknas inte.

Priset tilldelas den unghund som bäst uppfyller nedanstående kriterier:

  1. Lägst fältbetyg 8 på båda underlagen.
  2. Lägst fältbetyg 8 på ett av underlagen.
  3. Högst summa totalpoäng på ingående prov.
  4. Högst poängsumma inom enskilt provmoment för ingående prov. Provmomenten rangordnas efter koefficient (fältarbete, vattenarbete, släpspårsarbete och apportarbete).
  5. Yngsta hund.

Om hundarna inte går särskilja delas priset.

Erövras Priset erövras för alltid av den hundförare som med egna hundar erhållit tre inteckningar.
Gravyr etc Årtalet, hundens respektive förarens namn ingraveras. Gravyren utförs och bekostas av vinnaren.

Utdelat

År Hund Ägare
2023 Tappra Sq-Sunshine Dag & Annebritt Teien
2022 Fjällbrisens Yrax Anders Larsson
2021 Charleswood Alfons Anna Björk
2020 Knallapportens Irja Daniel Lamartiné
2019 Valkia-Aidan Ajax Owe Fredriksson