Trippelchampion Egos vandringspris

Trippelchampion Egos vandringspris

"Bästa elithund i skog"

Statuter

Beskrivning Pokal
Donator

Priset donerades 1996-02-20 av Sigurd Sandström (1934 - 2012), som under en lång följd av år var en av SVK:s främsta entusiaster för att utveckla skogsproven som komplement till fält- och fjällproven. Hans grundinställning var att prov ska hållas där jakten bedrivs.

Sigurd Sandström hade ett särskilt gott öga till SVK/Västerbottens skogsprov i Burträsk, som han ansåg var det närmaste genuin skogsfågeljakt ett prov kan komma. Han var även flitigt anlitad som domare vid provet.

Sigurd Sandström hade höga krav på hundars prestationer, oavsett om det var fjäll, fält eller skog, och det räckte inte med att fågel fällts för att resultera i högre prisvalörer. Hundarna skulle även sköta reviering, löpor, fällning av fågel, apportering, och helst även rapportering, utan anmärkning för att erhålla ett riktigt högt pris. En pristagare är därför att betrakta som en riktigt duglig hund för skogsfågeljakt.

Sigurd Sandström hade en lång rad av framgångsrika hundar, men den han ansåg allra bäst klarade av att anpassa sig till de olika provens underlag var Snelias Ego, en korthårig vorsteh. Det föll sig därför naturligt att när han, som ett erkännande av SVK/Västerbottens provverksamhet i skog, instiftade ett vandringsprov lät det bära Egos namn.

Tilldelas

Priset tilldelas bästa hund i EKL vid av SVK/Västerbotten anordnade skogsprov i Burträsk. För inteckning skall hunden ha erövrat ett förstapris med lägst betyget 8 i fält. Vid lika totalpoäng skiljs hundarna åt genom:

  1. Högre fältbetyg
  2. För vilken fågel fällts
  3. Högre vattenbetyg
  4. Högre spårbetyg
  5. Högre apportbetyg
  6. Yngre hund går före
  7. I sista hand avgör domaren vilken hund som ska tilldelas priset

Kan även utdelas vid annat ordinarie skogsprov om styrelsen så avgör.

Erövras Priset erövras för alltid av den förare som erhåller 3 stycken inteckningar.
Gravyr etc Årtal, hundnamn och ägare graveras.

Utdelat

Priset erövrat för alltid av Sten Larsson 2021.

År Hund Ägare Poäng
2021 Tvärnypets Micco Sten Larsson 174
2020 Ingen inteckning    
2019 Ingen inteckning    
2018 Ingen inteckning    
2017 Ingen inteckning    
2016 Ingen inteckning    
2015 Ingen inteckning    
2014 Ingen inteckning    
2013 Ingen inteckning    
2012 Ingen inteckning    
2011 Ingen inteckning    
2010 Kolvmakarens Dekker Fredrik Stenlund 180
2009 Kolvmakarens Dekker Fredrik Stenlund 180
2008 Ingen inteckning    
2007 Ingen inteckning    
2006 Ingen inteckning    
2005 Ingen inteckning    
2004 Ingen inteckning    
2003 Hultbackens Elvis Roger Marklund 180
2002 Stenbitens Fix Sten Larsson 190
2001 Stenbitens Fix Sten Larsson 180
2000 Ingen inteckning    
1999 Ingen inteckning    
1998 Ingen inteckning    
1997 Ingen inteckning    
1996 Ingen inteckning