Anvisningar anmälan prov/utställning

Anvisningar

AnmälningsavgifterDu som ska starta på ett av klubbens prov eller utställning gör det genom anmälningsförfarandet under Prov/Utställningar Jaktprov i huvudmenyn. 

SVK/Gotlands prov på vorsteh.se (hemsidan) är prissatta enligt nedan.
Betala annars in på SVK/Gotlands Bankgiro 349-2147. Märk inbetalningen så att den med lätthet kan identifieras av kassör, dvs med provdatum, hund, etc.

Utställning:

Valp och Veteran, 200 kr
Övriga klasser, 350 kr

 

Viltspår:

Anlag (ordinarie och rörligt), 250 kr
Öppen (ordinarie och rörligt), 350 kr

 

Jaktprov:

Eftersök (ord), 300 kr
Eftersök (sär), 250 kr
Jaktprov delat (ord), 400 kr
Jaktprov odelat (ord), 500 kr
Jaktprov (sär), 250 kr
Fullbruksprov, 900 kr


Efteranmälan
I mån av plats kan efteranmälan ske till proven, efter anmälningstidens utgång. Kostnad för efteranmälan är ordinarie anmälningsavgift + 70 kr. Provledaren avgör om plats kan beredas, kontakta denne innan efteranmälan görs.

Återbetalning av anmälningsavgift
Deltagare som stryker sig och sin hund från ett prov, men kan uppvisa veterinärintyg/läkarintyg, återfår anmälningsavgiften. Kontonummer för återbetalning lämnas till avdelningens kassör inom 2 veckor efter provet. Observera att vi drar en administreringsavgift på 50 kr.

Anmälan till utställning
Här anmäler du dig till utställningen - Anmälan utställning
Om du angett din mejladress så kommer du omgående få en bekräftelse på att anmälan är mottagen. 

Anmälan till ordinarie jaktprov (eftersök, delat- och odelat jaktprov)
Här anmäler du dig till klubbens ordinarie och särskilda prov prov - Jaktprov

Anmälan till ordinarie viltspår
Här anmäler du dig till klubbens ordinarie viltspår - Anmälan viltspår
Om du angett din mejladress så kommer du omgående få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Anordna rörliga viltspårprov

 1. Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårprov
 2. Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass
 3. Betalning sker till SVK/Gotlands Bankgiro 349-2147
 4. Ersättning till domare utår enligt överenskommelse
 5. Domaren har blankett/protokoll

Anordna särskilda prov

 1. Hitta en lämplig mark för den typ av prov du avser att arrangera
 2. Boka en domare och ev. skytt
 3. Boka en provledare, om du inte är det själv
 4. Anmäl provet till klubbens sekreterare
 5. En bekräftelse skickas när provet är upplagt och redo för provledaren att redigera
 6. Minst 3 hundar och 2 förare måste delta vid provet
 7. Checklista för utsatt fågel måste fyllas i för våra fältprov, vilket provledaren gör
 8. Glöm inte att ordna med apportvilt om nödvändigt

Anvisningar för särskilda prov