Funktionärer

Övriga funktionärer i SVK Södra

   
     
Jaktprov, samordnare Ellinor Persson 076-233 75 72
Provledare, samordnare Agneta Eriksson 070-399-97-20
Lokalredaktion Facebook

Sandra Buregård

Agneta Eriksson

070-950-12-94

070-399-97-20

Lokalredaktion Hemsida

Robert Svensson

Agneta Ericsson

070-582 38 88

070-399 97 20

Pokalfogde/Vandringspris Lisbeth Wallter 070-256 78 70
     
Redovisning; Ordinarie Prov, utställning Cicci Landén 070-259 48 44
Redovisning; Särskilda Prov Patrik Sjöström 070-603 63 63
Redovisning; Viltspårprov  Susann Holmqvist 073-382 29 55
     
Utställning, samordnare Sandra Buregård 070-950 12 94

Viltansvarig

Niklas Öhrn 070-277 70 97
Materialansvarig Niklas Öhrn 070 2777097
Sponsoransvarig

Niklas Öhrn

070-277 70 97

Viltspåransvarig Martin Bruck 076-128 25 39
Valberedning sammankallande    
Valberedning    
Valberedning     
Revisor Per Åsheim 070-817 23 73
Revisor Eliabeth Aitman   
Revisor suppletant Lars Henning Strand 070-3406110
Revisor suppleant Malin Olsson 070-755 92 22