Anmälan särskilda prov

Om att delta på särskilt prov.

Anmälan att delta på särskilt prov görs på SVK: huvudsida under rubriken Prov/Utställningar. Klicka på Jaktprov för att sedan välja Södra i filtreringsruta Arrangörer.

Senast 3 dygn före provdagen stängs provet för anmälningar. Det vill säga går provet på lördagen stängs anmälningarna på senast tisdagen.

Betalning av startavgiften sker via anmälningssystemet. Medför alltid kvittens på betald startavgift för att uppvisas för provledaren vid samling innan provstart.

Om du vill delta i provet.

Ta kontakt med kontaktpersonen om det finns platser kvar, eller om du kan stå som reserv. 

Kostnader för domare, provledare, mark och apportvilt delas mellan deltagarna utöver avgift till klubben. 

Medför alltid kvittens på betald startavgift för att uppvisas för provledaren vid samling innan provstart.

Efteranmälan kan göras under vissa förutsättningar.

Om det finns platser kvar när provet är stängt eller om återbud inkommer. 

Om kontaktperson för provet godkänner efteranmälan och det finns en möjlighet att öppna provet igen för efteranmälan.

Kontaktpersonen kontaktar i så fall webbansvarig och ber honom/henne öppna provet för efteranmälan.

Vid efteranmälan använder ni anmälningssystemets Swish-funktion.

Debutantprov 

Debutant är hundförare som aldrig tidigare gått ett fältprov enligt SVK´s reglemente. Vid provtillfället bör egen hund föras. En debutant hundförare kan endast starta en gång på SVK Södras debutantprov.

För dig som ska arrangera ett särskilt prov

Anmälan om att anordna särskilt prov ska göras minst 10 dagar före provdatum. Provet anmäls genom att använda formulär via länk nedan. Därefter kommer webbansvarig lägga upp provet i SVK:s Södras provkalender under Aktuella jaktprov.

OBS!! Glöm inte att informera jaktprovsansvarig/webbansvarig samtidigt annars vet inte Han/Hon om att du anmält att du vill arangera ditt prov.

Länk till formulär för anmälan av särskilt prov