Vandringspriser

Vandringspriser och priser i SVK Södra

Här presenterar vi klubbens Vandringspriser och övriga priser som våra aktiviteter genererar samt givetvis vilka som fått priserna genom åren. Priserna delas ut vid aktuell aktivitet eller vid årsmötet. Vandringspriser ska lämnas till pokalfogde i samband med Medlemsmöte i november eller allra senast 31 januari. 

 

Guldhjorten

Priset är instiftat 2022 av Susann & Kent Holmquist. Syfte är att motivera till att träna och testa sin hund regelbundet i viltspår.. Hjorten tilldelas det ekipage som erövrat högsta poäng under kalenderåret. (Ekipaget räknas som 1 förare och 1 hund). En förare kan starta mer än en hund. (Ett nytt ekipage)

Vid lika poäng räknas den som har flest 1:a pris, i andra hand flest 2:a pris och i tredje hand flest 3:e pris. Deltagare skall vara medlem i SVK Södra samt äga hunden. Hund ska vara av SVK´s raser.

Viltspåren ska man gå för viltspårdomare som dömer i SVK Södras regi.

Antal genomförda prov räknas per kalenderår.

Priset skall vandra 10 ggr och delas ut första gången för verksamhetsåret 2022.

Efter 10 år tilldelas priset till den förare med flest inteckningar.

Instiftaren äger rätt att tävla om priset men ej erövra det för gott.

Vid lika poäng räknas den som har flest 1:a pris, i andra hand flest 2:a pris och i tredje hand flest 3:e pris.

 • Poängen nollställs efter varje kalenderår.
 • *Godkänt anlagsprov ger 5p
 • *1:a pris öppenklass ger 29p
 • *2:a pris öppenklass ger 16p
 • *3:e pris öppenklass ger 10p

+ att man får olika poäng/ start enligt nedan (Alla starter ger poäng även vid Ej godkänd eller 0)

 • *1:a starten för ekipaget ger 2p
 • *2:a starten för ekipaget ger 3p
 • *3:e starten för ekipaget ger 4p
 • *4:e och fler starter för ekipaget ger 5p/ start

Utdelade

2022 Hunt Hard Gundogs Conti Mocca Susann Holmqvist 145 poäng
2023 Brevikens Josåfin Agneta Ericsson 111 poäng
       

___________________________________________________________________________________

Pimen's fasan

Skåneprovet

instiftat 16 oktober 2021 av
Richard Persson Pimen's kennel

Priset tillfaller den Unghund som erhåller högsta pris på SVK:södras Skåneprov med följande kriterier uppfyllda:

-Lägst fältbetyg 7. 

-Genomförda ordinarie prov i eftesöksgrenarna senast vid Skåne Provets datum.

-Vid lika poäng tillfaller priset yngsta hund.

 • Priset är vandrande i 10 år. Den som erövrat priset flest gånger tom 2030 får slutligen priset. 
 • Skulle flera förare erhålla priset lika antal gånger tillfaller priset yngsta föraren.
 • I boken som följer priset skall foto o namn på föraren, ägare, uppfödare och erhållna betyg föras in.
 • Priset delas ut på aktuellt prov och eller på SVK:södras årsmöte.
År Hund Förare
2021 Sandlands Cula Linda Eklund
2022 Lyckstaborgs Bently Martin Bruck
2023 Ej utdelat  
     

___________________________________________________________________________________

Klubbmästerskap.

Keramikhöns.

Priset är instiftat av Madeleine och Nils Linde 2007.Klubbmästerskap genomförs årligen enligt styrelsens bestämmande. Vandringspriset består av ett rapphönspar i keramik med tillhörande trälåda. Priset tilldelas den hund som i samband med Klubbmästerskapet uppvisat högst jaktliga effektivitet oaktat ålder. Tagningar på hårvilt skall medräknas som vanliga fågeltagningar. Från och med 2011 koras utöver Klubbmästare även en i "unghundsklass" som under ett år får ha varsin av de två keramikhönsen.

År Hund Förare
2008 Figo Bertil Olsson
2009 Greta  Kjell Björne
2010 Aha Lt Jäkel Åke Sjöström

2011

  

Unghund: Lillös Sibelle 

Vuxen: Aha Lt Jäkel

Per Åsheim 

Åke Sjöström

2012

 

Unghund: Diesel

Vuxen: Berlioz

Magnus Möller

Nils Linde

2013

 

Unghund: Ljungbookens Bamse

Vuxen: Stenbitens Dollar

Christer Malm

Christina Jeppsson

2014

 

Unghund: Stenbitens B Hedda

Vuxen: Stenbitens Dollar

Bertil Axelsson

Christina Jeppsson

2015

 

Unghund: Jazzamarkens Messi

Vuxen: Avenbokens Ockie

Bo Andersson

Bengt Nilsson

2016

 

Unghund: Michrima Flinga

Vuxen hund: Stenbitens Stella

Louise Johansson

Arne Herrlin

2017

 

Unghund: Paulssons Ask

Vuxen hund:  Michrima Flinga

Martin Olsson

Christo Mostert

2018

 

Unghund: Trubadurens MS Mac C 

Vuxen hund:  Brevillaqua Gast

Linda Eklund

Tommy Wingren

2019

 

Unghund: Ulsuddens Mette                      

Vuxen hund:  Trubadurens T-Bone Walker 

Anders Håkansson

Linda Eklund

2020

 

Unghund:Münster Kullens Non stop

Vuxen hund: Trubadurens MS McClain

Sten Rodenstam

Linda Eklund

2021

UnghundFasanvingens C-Sarek

Vuxen hund: Michrima Gina

Satu Hägg

Elisabeth Hagman

2022

 

Unghund; Sandlands Diesel

Vuxen Hund: Myrkantens Ceasar

Bertil Mårtensson

Ingmar Axelsson

2023

Unghund; Lyckstaborgs Börje

Vuxen Hund: Börjedals Fokus

Lars-Henning Strand

Lisbeth Wallter Tjäder

2024

Unghund; Björnfotens Tequila

Vuxen Hund: Tappra Sqipp

Nils Linde

Jan Nilsson

 

 

 

 


Skåneprovet

Jubileumskniv. Den tyska knickern. Instiftat av Martin Bruck 2015.Den tyska kniven tilldelas den hund som erövrat högsta poäng oavsett klass på SVK Södras årliga Skåneprov (eller det prov som anordnas istället för detta). Vid lika poäng tilldelas priset den hund som har viltspårmerit. Därefter den yngsta hunden. Priset ska delas ut vid/ i samband med det årliga Skåneprovet alternativt SVK Södras årsmöte.
Priset skall vandra tio gånger och delas ut första gången 2015 i och sista gången 2024. Priset tillfaller för alltid den förare som har flest inteckningar när 10 år/gånger har gått. Vid lika inteckningar premieras den högsta sammanlagda poängen. Förare och hund skall tillhöra SVK Södra. Gravyrbricka medföljer kniven där det på klubbens bekostnad graveras in hundens namn, förarens namn och poäng.

År Hund Förare
2015 Pimen’s Aron Patrik Nilsson
2016 Horsfjärdens SH Black Jack Ingmar Axelsson*
2017 Hedängen Nala Juha Åkerblom
2018 Horsfjärdens SH Black Jack Ingmar Axelsson**
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2020 Myrkantens Ceasar Ingmar Axelsson***
2021 Sandlands Cula Linda Eklund
2022 Lyckstaborgs Bently Martin Bruck
2023 Grillsbergets CC Rex Ingmar Axelsson****
     

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Tommy Olssons minnespris. 

Instiftat av familjen Kehler 2015. Korthårig VorstehUtdelas årligen till bästa korthåriga vorsteh oavsett klass som vid SVK Södras årliga Skåneprov erhållit högsta totalpoäng. Hunden skall ha erhållit lägst Excellent vid utställning samt lägst Godkänd Anlagsklass vid viltspårprov. Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden. Förare och ägare skall vara medlem i SVK Södra.

Priset år en tavla i keramik, gjord av Kerstin Olsson, Höganäs.

År Hund Förare
2014-2015 Ej utdelat  
2016 Michrima Filippa Elisabeth Hagman
2017 Michrima Flinga Christo Mostert
2018 ej utdelat  
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2020 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2021 Ej utdelat  
2022 Hunt Hard Gundogs  Atomic Storm Niklas Öhrn
2023 Ej utdelat  
     

 


 

Jubileumspriset SVK 100 år.

Instiftat av SVK Södra 2018
Priset uppsatt 2018 efter att SVK Södra erövrat 2: a platsen i Jubileumskampen i samband med SVK:s 100 års jubileum. (Relief skänkt av Pia & Tom Ringholm till SVKs Jubileumskamp).
Priset skall vandra under åren 2018 – 2027 och tilldelas den förare som under året erövrat högsta poängsumma efter särskild tabell (se nedan) på av lokalavdelningen anordnade ordinarie prov och utställningar. Deltagande i minst två av disciplinerna krävs och endast ett prov per disciplin får räknas. Pristagaren skall tillhöra SVK Södra. Priset tillfaller den förare som erhållit flest inteckningar, vid lika antal inteckningar avgör högsta sammanlagda poäng under perioden, om lika även där går priset till den yngsta hunden.


Jaktprov           
Sammanlagda poängsumman av de fyra olika delgrenarna t.ex. F 8, V 5, S 10, A 7 ger 30 poäng, ingen skillnad beroende på ukl, ökl och ekl
Fullbruksprov
1:a pris 30 poäng, 2:a pris 25 poäng och 3:e pris 20 poäng.
Viltspårprov
Godkänd anlagsklass ger 7 poäng, 1:a pris ökl ger 10 poäng, 2:a pris ökl ger 9 poäng och 3:e pris ökl ger 8 poäng.
Utställning
BIR eller BIM ger 10 poäng, ck ger 9 poäng, excellent ger 8 poäng, very good ger 7 poäng och good ger 6 poäng.
År Hund Förare Poäng
2018 Trubadurens T-Bone Walker Linda Eklund 45
2019 Trubadurens Mighty Sam MacClain Linda Eklund 53
2020 Vildatyras Crazy In Love Marcus Bergenudd 46
2021 Börjedals Frans Stefan Nilsson 47
2022 Hunt Hard Gundogs Conti Mocca Susann Holmqvist 54
2023 Grillsbergets CC Rex Ingmar Axelsson 54
       

 


 Elitklass

Silverhunden.

Instiftat av SVK Södra 1978.Ständigt vandrande enligt protokoll 1978-08-12. Priset utdelas till ägare av vinnande hund i Ekl vid SVK Södras ordinarie odelade jaktprov, dock med lägst betyg åtta i alla grenar. Vid lika poäng avgör domarekollegiet. Pristagaren erhåller ett särskilt diplom med foto av Silverhunden.

År Hund Förare
1981 Ej utdelat  
1982 Julius Caesar Erik Lynne
1983 Ej utdelat  
1984 Luna Folke Persson
1985 Ranja Bjarne Reenskaug
1986-1987 Ej utdelat  
1988 Vira Herbert Birkler
1989 Ej utdelat  
1990 Alkärrets Arrac Knut Bergström
1991 Sniff Birger Knutsson
1992 Fjedurs Triss Bo Hjertén
1993 Fältgårdens Bonus Ulf Johansson
1994 Römöllans Rambo Karl-Ingvar Ekwall
1995 Stensäters Circus Sten Rönnerling
1996 Nitro express Mikael Tham
1997 Pimens Emi Richard Persson
1998 Skogs Effe Peder Andersson
1999 Turba Bengt Nilsson
2000 Ej utdelat  
2001  Zimremarkens Exx Karl-Ingvar Ekwall
2002 Ej utdelat  
2003 Pimens Gina Richard Persson
2004 Ej utdelat  
2005 Jack Ingmar Axelsson
2006 Jack Ingmar Axelsson
2007 Stenbitens Ess Sten Rönnerling
2008 Gandalf Malin Persson
2009 Zindyrella  Sten Rönnerling
2010 Claesbon´s Quick Road Rikard Andersson
2011 Skådalas Isak Eva Björk
2012 Lillös Sibelle Per Åsheim
2013 Trollängens S Krut Conny Andersson
2014 Avenbokens Nelly Anders Håkansson
2015-2023 Ej utdelat  

 

 

Hunt Hard Gundogs vandringspris.

Instiftat av Louise Johansson & Christo Mostert 2018Priset utdelas till förare av bästa SE JCH (Jaktchampionatet måste vara tilldelat senast året innan) priset skickas ej. Hunden ska delta vid minst 1 ordinarie jaktprov anordnade av SVK Södra. Om hunden har deltagit under flera prov ska högsta betyg räknas. Resultatet ska vara sammanlagt poäng från fältprov och eftersöksgrenar. Vid lika poäng ska högsta fältbetyg  avgöra, i andra hand bästa vattenpoäng och i sista hand tilldelas priset till äldsta hund. Uppfyller ingen hund kravet delas priset ut till samma förare som året innan, men max 2 år i rad.

År

Hund

Förare

2018 Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder
2019 Skogs Myra Lisbeth Wallter Tjäder
2020 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava   Christo Mostert
2021 Trollängens O´Diva Eva Björk
2022 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2023 Börjedals Fokus Lisbeth Wallter Tjäder
     

_______________________________________________________________________________________________________

Öppen klass

Ingrid & Sten Rönnerlings vandringspris ÖKL. 

Instiftat av Ingrid & Sten Rönnerling 1978Utdelas till förare av segrande hund på ordinarie jaktprov  i öppen klass anordnade av Svenska Vorstehklubbens södra avdelning med minst betyg 8 i alla delgrenar samt utställningsmeriter. Uppfyller ingen hund kravet delas inte priset ut. Vid samma poäng vinner högsta utställningsmerit i andra hand vinner yngsta hund. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det.

Den förare som erövrar priset tre gånger får behålla det. 

År

Hund

Förare

1978 Penny Erik Fredriksson
1979 Julius Caesar Sten Rönnerling*
1980 Ej utdelat  
1981 Luna Folke Persson*
1982 Luna Folke Persson**
1983 Ej utdelat  
1984 Assie Bo Elmlund
1985 Ej utdelat  
1986 Ej utdelat  
1987 Ej utdelat  
1988 Ej utdelat  
1989 Geggens Nadja Arne Johansson
1990 Leikvins DCR Peik Lennart Möller
1991 Ej utdelat  
1992 Ej utdelat  
1993 Ej utdelat  
1994 Ej utdelat  
1995 Ej utdelat  
1996 Ej utdelat  
1997 Ej utdelat  
1998 Ej utdelat  
1999 Ej utdelat  
2000 Ej utdelat  
2001 Torpvägens Grynet Patrik Sjöström
2002 Ej utdelat  
2003 Spjutgiljans Diskus Stefan Rönnerling
2004 Ej utdelat  
2005 Tvärnypets Herrix Sten Rönnerling**
2006 Arwen Per Åsheim
2007 Ej utdelat  
2008 Ej utdelat  
2009 Gyvellunds Sep Ingmar Axelsson*
2010 Ej utdelat  
2011 Lillös Siri Christian Olsson
2012 Trollängens S Krut Conny Andersson
2013 Ej utdelat  
2014 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2015 Trollängens Tilde Maria Sandström
2016 Micrima Flinga Christo Mostert*
2017 Ej utdelat  
2018 Sansas Black Beauty Stefan Nilsson
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert**
2020 Myrkantens Ceasar Ingmar Axelsson**
2021 Ej Utdelat  
2022 Ej utdelat  
2023 Sandlands Cula Linda Eklund
     
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________
Kubens vandringspris tillbringare ÖKL. 

Instiftat av Kjell Elleström 1994.
Utdelas årligen vid SVK Södras ordinarie jaktprov i Ökl och tilldelas bästa hund förd av sin ägare.  Hunden måste ha erövrat minst Very Good i Ökl på officiell utställning. Vid lika poäng tilldelas den hund priset som är mest meriterad på viltspår. I andra hand är utställningsmeriterna avgörande. I tredje hand är yngsta hund avgörande. Den ägare som erövrat priset tre gånger med minst två olika hundar erövrar priset för alltid. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej behålla det för alltid.
År Hund Förare/Ägare
1994 Stensäters Circus Sten Rönnerling*
1995 Pax " Sir Lukas" Staffan Eggeling
1996 Stensäters Cello Åsa Sandström
1997 Skogs Marco-Polo Anna Berg
1998 Tinker Tore Rolf
1999 Andtrutens Bizette Tommy Olsson
2000 Korsavads Sniff Lars-Åke Mårtensson
2001 Fotevikens Qvicker Lennart Möller
2002 Pimens Karlsson Tommy Wingren
2003 Spjutgiljans Diskus Stefan Rönnerling
2004 Milly Herbert Birkler
2005 Avenbokens Lira Andes Braide
2006 Arwen Per Åsheim
2007 Vets Ida Hillevi Holmgren
2008 Springbjerglunds Triton  Håkan Palm
2009 Gyvellunds Sep Ingmar Axelsson
2010 Gizsmo Sten Rönnerling**
2011 Lillös Siri Christian Olsson
2012 Trollängens S Krut Conny Andersson
2013 Trollängens R Lisbeth Agneta Ericsson
2014 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2015 Pimen’s Zalt Lars-Henning Strand
2016 Pimen’s Aron Patrik Nilsson
2017 Brevikens Gutta Göran Lang
2018 Paulssons Besk Martin Ohlsson
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2020 Hunt Hard Gundogs Atomic Storm Niklas Öhrn
2021 Börjedalens Frans Stefan Nilsson
2022 Hunt Hard Gundogs Brave Baron Bo Elmlund
2023 Sandlands Cula Linda Eklund
     
______________________________________________________________________________________________________________________
Bernadotteskålen UKL.
 

Vandringspris instiftat av Ingmar Axelson, 2017.
Tilldelas föraren av bästa unghund vid södras ordinarie prov. Föraren skall tillhöra SVK Södra.
Vid lika poäng avgör i första hand högsta fältpoäng. I andra hand högsta vattenprovs poäng. I tredje hand yngsta hund. Priset delas ut första gången 20180314 för jaktprovs året 2017. Priset ska vandra i 10 år.
Därefter tillfaller priset för alltid den förare som har erhållit flest inteckningar.Vid lika antal inteckningar avgör i första hand högsta  sammanlagda poäng summa. I andra hand högsta sammanlagda fältpoäng. I tredje hand högsta sammanlagda vattenprovs poäng. I sista hand yngsta hund. 

År

Hund

Förare

2017 Östervangens Gonzo Richard Persson
2018 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund
2019 Tjärnhedens Itzel Juha Åkerblom
2020 Myrkantens Ceasar Ingmar Axelsson
2021 Sandlands Cula Linda Eklund
2022 Sandlands Diesel Bertil Mårtensson
2023 Grillsbergets CC Rex Ingmar Axelsson
     

 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________
Fotevikens apportpris UKL.
 Vandringspris instiftat av Herbert Birkler, Fotevikens kennel, 1999.

Tilldelas den unghund, som vid SVK Södras ordinarie höstjaktprov utför den bästa apporten med betyget lägst 8 poäng. Apporten skall i första hand utföras på fälld fågel. Om någon hund ej uppnår apportbetyget 8 på fälld fågel skall priset istället tilldelas någon av de hundar, som utför apport av kastad fågel med apportbetyget lägst 8 poäng. Om flera hundar utför samma prestation skall priset tillfalla den yngste hunden. Priset tillfaller för gott den förare, som med ägd hund erövrar priset tre gånger. Årtal, hundens namn och ägarens namn skall på SVK Södras bekostnad ingraveras i priset.
 

År

Hund

Ägare/Förare

2000 Torpvägens Grynet Patrik Sjöström
2001 Höökabos Nellie Anette Erlandsson
2002 Ej utdelat  
2003 Cayo C G Bengtsson
2004 Ej utdelat  
2005 Arwen Per Åsheim
2006 Ej utdelat  
2007 Måns Carl-Magnus Olofsson
2008 Claesbon's Quick Road Rikard Andersson
2009 Trollängens Carl-Otto Göran Lang
2010 Lillös Siri Christian Olsson
2011 Stenbitens Blanca Sten Rönnerling
2012 Pimen's Extra Richard Persson
2013 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2014 Pimen's Salt Lars-Henning Strand
2015 Brevikens Gördis Agneta Ericsson
2016 Paulssons Ask Martin Olsson
2017 Pimen's Cajsa Göran Ask
2018 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Storm Niklas Öhrn
2020 Myrkantens Ceasar Ingmar Axelsson
2021 Sandlands Cula Linda Eklund
2022 Hunt Hard Gundogs Conti Cold Brew Malin Juhlin
2023 Methäherran Lysti Per Åsheim
     
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________

Lennart Karlssons vandringspris UKL

.

Instiftat av Lennart Karlsson 1987.
Korthårig Vorsteh
Utdelas till förare av bästa korthåriga vorsteh i Ukl med lägst betyg 6 i alla delgrenar, på ordinarie jaktprov anordnade av SVK Södra. Hunden måste dessutom ha erövrat Excellent i junior- eller Ukl på officiell utställning. Vid lika poäng tilldelas den hund priset som har de bästa meriterna på viltspår. I andra hand de bästa utställningsmeriterna. I sista hand tilldelas yngsta hunden priset. Den förare som tilldelats priset tre gånger får behålla det för alltid. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det.
Albumet som ingått har förkommit [reds anm].
 

År

Hund

Förare

1987 Ticki Erik Fredriksson
1988 Jeffie Bennit Fogelström
1989 Bondbönans Carmen Arne Johansson
1990 Ej utdelat  
1991 Ej utdelat  
1992 Ej utdelat  
1993 Ej utdelat  
1994 Ej utdelat  
1995 Ej utdelat  
1996 Ej utdelat  
1997 Ej utdelat  
1998 Ej utdelat  
1999 Rothagens Jackie Ulf Engfalk
2000 Ej utdelat  
2001 Stevenboens Estelle Stefan Olsson
2002 Hutbackens Fixa Roger Olsson
2003 Ej utdelat  
2004 Ej utdelat  
2005 Arwen Per Åsheim
2006 Ej utdelat  
2007 Ej utdelat  
2008 Ej utdelat  
2009 Ej utdelat  
2010 Lillös Siri Christian Olsson
2011 Ej utdelat  
2012 Kornknallens Ellie Anders Tegner
2013 Stenbitens B Hedda Bertil Axelsson
2014 Ej utdelat  
2015 Trubadurens Muddy Waters Karl Östlund
2016 Michrima Flinga Christo Mostert
2017 Ej utdelat  
2018 Ej utdelat  
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Storm Eva Öhrn
2020 Teiens Q-Askari   Christo Mostert/Louise Johansson
2021 Ej utdelat  
2022 Hunt Hard Gundogs Conti Mocca Susann Holmqvist
2023 Ej utdelat  
     
.

_____________________________________________________________________________________________________

Viltspår

Fotevikens viltspårpris Anlagsklass.

Instiftat av Herbert Birkler, Fotevikens kennel, 1999.
Tilldelas den hund av SVK:s raser, som utför det bästa viltspårprovet i anlagsklass. Provet skall vara av SVK Södra annonserat, arrangerat och anordnat viltspårprov.. Om flera hundar utför samma prestation skall priset tillfalla den yngste hunden. Priset tillfaller för gott den förare, som med ägd hund erövrar priset tre gånger. Årtal, hundens namn och ägarens namn skall på SVK Södras bekostnad ingraveras i priset.
 

År

Hund

Förare/ägare

2000 Elis i Fylan Ingmar Jönsson
2001 Norasunds Polkus Carl-Magnus Olofsson
2002 Vargvilans Rimma Tommy Olsson
2003 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2004 Akja Kjell Björne
2005 Norchens Abbe Kent Holmquist
2006 Zorro Göran Börjesson
2007 Ej utdelat  
2008 Chabo Elisabeth Hasche
2009 Tjoes Bella Per Frid
2010 Skogs Juro Geir Törnqvist
2011 Claesbon's Quick Road Rikard Andersson
2012 Ljungbokens Bamse Christer Malm
2013 Fartvindens Athena Johan Berntsson*
2014 Katholts Ibsen Katarina Bruck
2015 Ej utdelat  
2016 Trollängens Nitro Conny Andersson
2017 Paulssons Besk Martin Ohlsson
2018 Tollsbäcken Träff Johan Berntsson**
2019 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund
2020 Zako Linda Rosenberg
2021 Änglavingens Amor Natalie Ström
2022 Ej utdelat  
2023 Ej utdelat  
     
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Brevikens kennel vandringspris ökl viltspår.

Instiftat av Agneta Ericsson 2016.
Priset utdelas till bästa hund av SVK:s raser, både ägare och förare skall tillhöra SVK Södra. Både ordinarie och rörliga prov anordnade av SVK Södra räknas med lägst 1:a pris och som lägst very good på utställning. Vid lika pris under året avgör i första hand bästa jaktprovsmerit under året, i andra hand bästa jaktprovsmerit under tidigare år. I tredje han tidigare meriter på viltspår, i fjärde hand bästa utst merit. Går det inte att skilja dem åt så tillfaller priset den yngsta hunden. Samtliga meriter skall vara erövrade på prov/utställning anordnade av SVK Södra. Priset tilldelas förare för gott som erövrat priset tre ggr med minst två olika hundar. Donator får tävla om priset men ej erövra det för gott.
 

År

Hund

Förare

2016 Lille Skovbo's Ibbi Geir Törnqvist
2017 Horsfjärdens SH-Black Jack Ingmar Axelsson
2018 Michrima Filippa Eilsabeth Hagman
2019 Brevikens Hebbe Agneta Ericsson
2020 Familien Mögenhöj´s Drilla Anna Berg
2021 Bygårdens Munster Bart Per-Ingvar Nilsson
2022 Hunt Hard Gundogs Conti Mocca Susann Holmqvist
2023 Brevikens Josåfin Agneta Ericsson
     
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Övriga Priser

 

Pris vid Frisks prov. Fasan i brons. Instiftat av SVK Södra 2015.
Priset tilldelas den hund, där förare och hund tillhör SVK Södra, som erhåller det högsta poängsumman på Frisk´s prov. Om lika poäng föreligger går priset til den yngsta hunden.

År Hund Förare
2015 Klosterskovens E Exxon Per-Åke Hellaström
2016 Trollängens Rebecca Gert Sandström
2017 Pimen's Blondie Magnus Möller
2018 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund 
2019 Ulsuddens Svala Anders Braide
2020 Myrkantens Ceasar  Ingmar Axelsson
2021 Sandlands Cula Linda Eklund
2022 Pimen´s Emil Håkan Jönsson
2023 Grillsbergets CC Rex Ingmar Axelsson
     

_______________________________________________________________________________________________________

PRISER SOM DELATS UT FÖR GOTT

Mats Hedbergs vandringspris.

Instiftat av Mats Hedberg 1981. Kvinnliga förare.Tilldelas bästa kvinnliga förare på jaktprov och viltspår. Endast medlem bosatt inom SVK Södra äger rätt att tävla om detta pris. Proven skall vara anordnade av SVK Södra. Bästa resultat under året från jaktprov och viltspår räknas enligt nedanstående poängtabell. För inteckning fordras att hunden klarat godkänt, ordinarie jaktprov. Viltspår ej obligatoriskt. Resultatet från flera förda hundar med godkänt jaktprov får sammanräknas. POÄNGTABELL: Jaktprov = prispoäng + för Ekl 25 poäng. Viltspår, högsta klassen med HP 100 p, 1:a pris 90 p, 2:a pris 70 p, 3:e 60 poäng. Anlagsklass, godkänt med HP 50 p, godkänt 40 p. Priset är vandrande tills tallrikens framsida är fullgraverad, då den för alltid tillfaller den förare som har flest inteckningar. Vid lika antal inteckningar, avgör högsta sammanlagda poängsumma. Vid lika antal poäng avgör erövrade 1, 2 eller 3:e pris. 

År Hund Förare
1981 Asco Ann Svensson
1982 Bizze Pirkko Sjöström
1983-1989 ej utdelat  
1990 Römöllans Rex Annely Persson*
1991 ej utdelat  
1992 Römöllans Rex Annely Persson**
1993 Skogs Accra Anna Berg*
1994 Römöllans Rex Annely Persson***
1995 Skogs Aria Anna Berg**
1996 Stensäters Cello Åsa Sandström
1997 Skogs Gry Anna Berg***
1998 Skogs D-Strippa Annely Persson****
1999 ej utdelat  
2000 Skogs Gry Anna Berg****
2001 Skogs Gry Anna Berg*****
2002 Torpvägens If Lotta Andreasson
2003 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2004 Kaptensbergets Luna Anna Berg******
2005 ej utdelat  
2006 Skogs Ivra Anna Berg*******
2007 Vets Ida Hillevi Holmgren
2008 Skådalas Isak Eva Björk*
2009 Skådalas Isak Eva Björk**
2010 Skogs Kvittra Anna Berg********
2011 Skådalas Isak Eva Björk***
2012 Stebas Partridge Point Martina Levin
2013 Michrima Chili & Michrima Douglas Elisabeth Hagman*
2014 Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder*
2015 Brevikens Gördis Agneta Ericsson
2016 Michrima Filippa/Skogs Myra Elisabeth Hagman**/Lisbeth Wallter Tjäder**
2017 Skogs Myra Lisbeth Wallter Tjäder***
2018 Skogs Myra & Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder****
2019 Skogs Myra Lisbeth Wallter Tjäder*****

 


 

Åke Hulténs Vandringspris Fyra fasaner ÖKL. 

Instiftat av Åke Hultén 1979.Priset utdelas vid SVK Södras jaktprov till förare av bästa fälthund i Ökl, dock med lägst betyg 8 på fält och godkänt i övriga grenar, samt Excellent på utställning. Vid lika poäng på fält avgör domarkollegiet, ej bruksgrensresultaten. Uppfyller ej bästa fälthund Excellent på utställning i Ukl eller Ökl utdelas ej priset. Den förare som erövrat priset tre gånger får behålla det för alltid. Då priset utdelats tio gånger tillfaller det för alltid den förare som därefter erövrar det andra eller tredje gången.

Åke Hulténs Vandringspris Fyra fasaner ÖKL har tilldelats Christo Mostert

1980 Lassie Pentti Johansson   1
1981 Luna Folke Persson*  2
1982 Luna Folke Persson**  3
1983 Ej utdelat    
1984 Assie Bo Elmlund  4
1985 Ej utdelat    
1986 Ej utdelat    
1987 Ej utdelat    
1988 Ej utdelat    
1989 Geggens Nadja Arne Johansson  5
1990 Leikvins DCR Peik Lenart Möller  6
1991 Ej utdelat    
1992 Pax "Sir Lukas" Staffan Eggeling  7
1993 Knallhatten Matti Palm  8
1994 Ej utdelat    
1995 Ej utdelat    
1996 Pimens Emi Richard Persson  9
1997 Ej utdelat    
1998 Ej utdelat    
1999 Ej utdelat    
2000 Ej utdelat    
2001 Ej utdelat    
2002 Stevnsboens Estelle Stefan Olsson  10
2003 Vargvilans Rummel Susanne Gulin 11
2004 Ej utdelat    
2005 Tvärnypets Herrix Sten Rönnerling 12
2006 Arwen Per Åsheim 13
2007 Ej utdelat    
2008 Ej utdelat    
2009 Gyvellunds Sep Ingmar Axelsson 14
2010 Ej utdelat    
2011 Lillös Siri Christian Olsson 15
2012 Trollängens S Krut Conny Andersson 16
2013 Ej utdelat    
2014 Ej utdelat    
2015 Trollängens Tilde Maria Sandström 17
2016 Michrima Flinga Christo Mostert 18
2017 Ej utdelat    
2018 Ej utdelat    
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert 19
       
       

 

 

Gustavsborgs vandringspris Bruksgrenar UKL. 

Instiftat av Madeleine och Johannes Wendt 1990.
Priset utdelas i Ukl vid ordinarie bruksgrensprov i Perstorp. Om prov ej anordnas i Perstorp, äger styrelsen rätt att avgöra om priset skall utdelas på annat bruksgrensprov inom Södra avd. Bästa hund utses bland hundar som föres av sin ägare. Den hund som uppnår högsta sammanlagda poängsumma erövrar en inteckning i VP. Vid lika poäng vinner den hund som av domaren blivit utsedd som bäst i någon bruksgren. Bäst i vatten vinner över bäst i spårarbete. I andra hand avgör högsta viltspårsmerit. I sista hand vinner yngsta hund. Den hundägare som erövrat priset två gånger får behålla det för alltid.

Till VP hörde tidigare [reds anm] ett album för införande av erövrade inteckningar med uppgifter och foto av hunden.

Martin Bruck har erövrat priset två gånger och tilldelades priset för alltid 2022:
 

År

Hund

Förare/ägare

1990 Axa Ulf Löfstedt
1991 Revhedens Felix Niclas Snygg
1992 Tarras Henrik Hansson
1993 Stensäters Coi Ola Strömberg
1994 Alkärets Dinnie Anders Heil
1995 Fritz Thomas Micheilow
1996 Skogs Elina Cay Nilsson
1997 Skogs Glittra Alf Gollnert
1998 Nora Henrik Håkansson
1999 Zeus Cecilia Sahlin
2000 Taylor Patrik Valentinsson
2001 Avenbokens Kampus Martin Bruck*
2002 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2003 Avenbokens Laika Bengt Nilsson
2004 Stensäters Dante Patrik Sjöström
2005 Arwen Per Åsheim
2006 Stensäters Gadh Tommy Wingren
2007 Ej utdelat  
2008 Carnbrings Nicki Emma Rönnerling
2009 Carnbrings Busy Henrik Merin
2010 Lillös Siri Christian Olsson
2011 Pimens Wilde Satu Hägg
2012 Stormkullens Double-Dee Cicci Landén
2013 Ljungbokens C Freja  Kristoffer Johansson
2014 Carnbrings Calippo Göran Ask
2015 Pimen’s Aron Patrik Nilsson
2016 Paulssons Ask Martin Olsson
2017 VildaTyras Axa Anna Berlin
2018 Tollsbäckens Träff Johan Berntsson
2019 Vägestorps Loke Linda Ivarsson
2020 Stina Arne Herrlin
2021 Lyckstasborgs Aska Magnus Möller
2022 Lyckstaborgs Bently Martin Bruck **