Anmäla till prov & utställning

Klubbens prov

Anmälan för att starta på SVK Södras prov eller utställning görs via vorsteh.se. Här anmäler du dig till till prov Jaktprov som finns i huvudmenyn under Prov/Uställningar. 

För ordinarie prov stängs anmälningssystemet ca 10 dagar före provstart.                                                                                  

Betalning av startavgiften sker via anmälningssystemet. Medför alltid kvittens på betald startavgift för att uppvisas för provledaren vid samling innan provstart.

För att få starta på klubbens ordinarie fältprov ska hunden vara registrerad i SKK och ägare och förare ska vara medlemmar i SVK. På höstens fältprov skall hundar i ÖKL och EKL medföra godkända resultat från eftersöksgrenarna för att få fältresultatet registrerat. Hund utan godkänt resultat i eftersöksgrenarna kan starta på fältprovet om plats finnes, men då registreras enbart egenskapspoängen. Hund i UKL får starta och genomföra eftersöksgrenarna senast 31/8 kommande år.

Alla klasser kan starta på vårprovet och genomföra eftersöksgrenarna i efterhand, senast 31/8 samma år, för att få resultaten registrerade.

Vad som gäller för utlandsregistrerade hundar framgår av SVK-s jaktprovsregler §4 punkt3

SVK Södras Debutantprov 

Debutant är hundförare som aldrig tidigare gått ett fältprov enligt SVK´s reglemente. Vid provtillfället bör egen hund föras. En debutant hundförare kan endast starta en gång på SVK Södras debutantprov.

Klubbens utställningar

Anmälan till utställning görs via följande länk som du hittar här. Betala in på SVK Södras Bankgiro 5144-8835. Märk inbetalningen med hundens registrerade namn så att den med lätthet kan identifieras av kassören.

Det är viktigt att du har tagit del av SVK Södras information om Jaktprov och utställning

Rörliga viltspårprov

Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven. Förteckning finns under Funktionärer. Vid anmälan uppges hunds namn, registreringsnummer och klass.

Betalning sker på plats. 450 kr/ekipage.

Domaren har blankett/protokoll. 

 

Payments from abroad

Vid betalning från annat land/payments from abroad: 
IBAN: SE55 8000 0831 3907 4120 0083
BIC: SWEDSESS
För utlandsregistrerade hundar ska ägaren skicka en kopia på stamtavla/send a copy of the pedigree, till ansvarig.

 

Anmälningsavgifter (ordinare) av klubben anordnat prov eller utställning

Fältprov, odelat
Fältprov delat: 650 kr
Sena Elit (EKL): 650 kr

Fältprov till Frisks minne, red pris för Södras medlemmar:  450 kr. Övriga 650 kr. 

Fullbruksprov: ca 1350 kr
Eftersöksgrenar: 350 kr
 
Viltspårprov, alla betalas på plats: 450 kr 
 
Utställning; valp, veteran, Champion: 225 kr
Utställning övriga klasser: 450 kr
 

 

Startavgifter särskilda prov

Fältprov 400 kr
Eftersöksgrenar 350 kr
Fullbruksprov 400 kr