Vill du bli sponsor

SVK Södra tar tacksamt emot hjälp från företag som vill stötta vår verksamhet i att få fram mentalt, jaktligt och exteriört sunda hundar inom Svenska Vorsteh Klubbens raser. Våra prov och utställningar är en mycket viktig del i avelsutvärderingen. Priser och sponsring vid våra arrangemang ökar glädjen och viljan att delta vilket främjar avelsarbetet både på kort och lång sikt. Vi erbjuder uppmärksamhet på vår hemsida samt på Facebook och Instagram.

Klubbens sponsoransvariga:

Niklas Öhrn: niklas.eagle@gmail.com

Sten Rodenstam: sten.rodenstam@gmail.com