Aktivitetslista 2024

Aktiviteter SVK Södra 2024      
       Ansvarig/kontakt
       
Hel år 0101-1231 Rörliga viltspårprov   
  0101-0415 Särskilda prov fält  
  0916- 1231 Särskilda prov fält  
  0701-1231 Särkilda prov eftersök  
       
Januari      
       
Februari      
  7 Styrelsemöte   
       
Mars 17 Viltspår introduktion- praktiska övningar Martin Bruck
  20 Årsmöte med konstituerande styrelsemöte SVK Styrelse
  21 KOM I GÅNG för nya medlemmar Agneta Ericsson
  23 Unghundsmönstring, Östra Karaby Göran Lang
April      
  6 - 7 Vårprovet - Klubbmästerskap den 6 april Carl-Åke Nilsson
  10 Styrelsemöte  
  13 Rörligt viltspårsprov Martin Bruck
  14 Viltspår introduktion - praktiska övningar Martin Bruck
  20 Träningsträff eftersöksgrenar, apport och spår. Samt delar av fullbruksprovet Håkan Jönsson
  28 Jakthundskurs på Axtorps hundskola Agneta Ericsson
   
Maj      
  5 Viltspårprov, rörligt anordnat av klubben, inkl uttagning av Södras viltspårmästare Martin Bruck
  5 Jakthundskurs på Axtorps hundskola Agneta Ericsson
  9 Utställningsträning Agneta Ericsson
  12 Jakthundskurs på Axtorps hundskola Agneta Ericsson
  14 Aktiv passivitetsträning på Skånes Hundcenter Göran Lang
  18 Rörligt viltspårsprov Martin Bruck
  18 Utställning, Hässleholm  Sandra Buregård
  19 Jakthundskurs på Axtorps hundskola Agneta Ericsson
  23 Aktiv passivitetsträning på Skånes Hundcenter Göran Lang
  26 Jakthundskurs på Axtorps hundskola Agneta Ericsson
  29 Aktiv passivitetsträning på Skånes Hundcenter Göran Lang
       
Juni      
  2 Jakthundskurs på Axtorps hundskola Agneta Ericsson
  12 Styrelsemöte  
       
Juli      
  6-7 Fullbruksträning i Svängsta Johan & Lena Karén
  6 Träningsträff eftersöksgrenar , apport och spår  Håkan Jönsson
  13 Prov i eftersöksgrenar Fogdaröd Linda Rosenberg
  21 Apportträning hos Fleninge Hund Linda Rosenberg
  28 Prov i eftersöksgrenar, Lönsboda/Vesslarp Susann Holmquist
       
Augusti 4 Prov i eftersöksgrenar Fogdaröd   
       
September    
  11 Styrelsemöte  
  21 Utbildningsdag, prova på fält för debutanter Göran Lang
  22 Debutantprov, fält.  Göran Lang
       
Oktober      
  2-5 Riksprovet fält Agneta Ericsson
  12 Skåneprovet, delat prov alla klasser   
  13 Fältprov till Frisks minne, delat prov alla klasser  
  30 styrelsemöte  
       
November    
  2-3 Sena elitprovet -  CACIT  
    Utställningsträning  Agneta Ericsson
  20 Medlemsmöte/höstmöte  
  23 Utställning Åstorp Sandra Buregård
       
December    
  11 Styrelsemöte