Resultatredovisare/Valberedningen/Revisorer

Resultatredovisare 2024

All provkritik ifrån ordinarie/särskilda jaktprov
(fält - bruksgrenar) ,Viltspårprov,Utställningar ska skickas Kontakta resultatredovisarna om ni har några frågor:

Inga-Lill Bohlin 070-712 54 03 bohlin.inga-lill@hotmail.com  

Josefina Averheim e-post  Tele: 0709-99 46 59 Ansvar:Resultatredovisning

Valberedningen (-2024)

Stefan Svensson

Tele: 070-554 33 75

Ansvar: Sammankallande Valberedningen

Valberedningen (-2025)

Cecilia Linder Karlsson

Tele: 070-213 80 94

Valberedningen (-2024)

Ingemar Johansson

Tele: 070-629 45 70

Revisor (-2024)

Thomas Johansson

Tele: 0530-331 14   070-347 49 77

Ansvar: Revisor

Revisor (-2024)

Roger Emilsson Tele: 072-720 89 99

Ansvar: Revisor

Revisorsuppleant (-2024)

P-A Carlander Tele: 070-810 87 50

Ansvar: Revisorssuppleant

Revisorsuppleant (-2024)

Fredrik Ekberg Tele:070-485 69 91

Ansvar: Revisorssuppleant