Statuter

 

Unghundklass

Gösta Davidssons Tjäder

Till bästa strävhåriga unghund som vid ordinarie jaktprov erhåller 1:a pris UKL Jaktprov på prov arrangerat av VVK. Till amatör förare med hund som dresserats för eget bruk. Vid lika poäng, den yngre av hundarna. Erövras av förare med tre inteckningar


Calissendorfs VP

Till den hund i motsatt kön som vid ordinarie jaktprov i UKL får flest poäng på jaktprov arrangerat av VVK. Kan tilldelas samtliga deltagare. Vid lika poäng, den yngre av hundarna. Erövras av förare med fem inteckningar.


Arne Johanssons VP Tennfat

Till den hund som får flest poäng i UKL på särskilt eller ordinarie jaktprov arrangerat av VVK. Hunden skall ha uppnått minst betyg 8 på spår o vatten och minst betyg 7 på fältarbete. Hunden skall ha uppnått ett excellent på utställning. Vid lika poäng, den yngre av hundarna. Erövras av förare med tre inteckningar.


VVK:s Jubileumspris

Till den hund i motsatt kön som får flest poäng i UKL på särskilt eller ordinarie prov arrangerat av VVK. Hunden skall ha uppnått minst betyg 8 på spår o vatten och minst betyg 7 på fältarbete. Hunden skall ha uppnått ett excellent på utställning. Vid lika poäng, den yngre av hundarna. Erövras av förare med tre inteckningar


Jaktjournalens VP ”Silverskålen”

Till den hund som vid ordinarie jaktprov i UKL får flest poäng på prov arrangerat av VVK. Kan tilldelas samtliga deltagare. Vid lika poäng, den yngre av hundarna.
Erövras av förare med tre inteckningar


Torebokåsan
Till bästa debutantekipage i unghundsklass, oavsett pris på västsvenskas ordinarie fältprov i Halland. Domaren avgör vid provets slut.

 

Öppen klass

Mädis silverburk

Till bästa hund på eftersöksgrenar i ÖKL på ordinarie prov arrangerat av VVK. Till hund med högst poäng enligt gällande koefficient. Vid lika poäng till den hund som utsetts som bäst. Om bästa hund ej tagits ut, tillfaller priset den yngsta av de som har högst poäng enligt ovan. Anordnas fler prov skall priset utdelas på grundval av det första provet för säsongen. Ständigt vandrande.


Stenbergs VP

Till bästa hund med högst poäng som går till pris på ÖKL ordinarie fältprov arrangerat av VVK. Vid lika poäng, den yngre av hundarna. Erövras av förare med tre inteckningar.


Calissendorfs VP

Till den vorsteh som på särskilt eller ordinarie fältprov i ÖKL erhåller högst poäng på prov arrangerat av VVK. Erövras av förare med fem inteckningar.


VVK:s VP

Till bästa hund i motsatt kön med högst poäng som går till pris på ÖKL ordinarie fältprov arrangerat av VVK. Får ej tilldelas hund som är jaktchampion (vid provtillfället). Vid lika poäng, den yngre av hundarna. Erövras av förare med tre inteckningar.


Claesbons Skogspris

Till den hund som på särskilt eller ordinarie skogsprov i ÖKL arrangerat av VVK, tilldelats högst totalpoäng. Vid lika totalpoäng tilldelas priset den hund som har högst poäng på fältdelen. Om även dessa är lika tillfaller priset den yngre av hundarna. Minst två deltagare skall starta i klassen. Endast VVK tillhörig hund. Erövras av förare med tre inteckningar.


Elitklass

Calissendorfs VP

Till den vorsteh som på särskilt eller ordinarie jaktprov arrangerat av VVK i EKL erhåller högst poäng. Vid lika poäng, den yngre av hundarna. Erövras av förare med fem inteckningar Om samma hund har erhållit högst poäng enligt statuterna för både till Cassmarkas-kannan och Calissendorfs VP skall den bästa hunden i motsatt kön tilldelas Calissendorfs VP.


Cassmarkskannan

Till den hund med högst poäng i EKL på ordinarie jaktprov arrangerat av VVK. I de fall EKL ej anordnas, avses ÖKL. SVK tillhörig hund. Vid lika poäng, den yngre av hundarna. Ständigt vandrande. Namnbyte vid förare med tre inteckningar.


Falkuddens VP

Till den vorsteh som går till pris vid VVKs odelade särskilda eller ordinarie jaktprov i EKL med högst poäng på fältdelen. Hunden skall ha uppnått lägst betyg 8 i övriga moment. Hunden skall senast under aktuellt kalenderår ha erhållit lägst betyget godkänd i anlagsklass viltspår. Hunden skall senast vid utgången av aktuellt kalenderår erhållit excellent på utställning. Vid lika antal poäng eller lika antal inteckningar tillfaller priset den hund som vid inteckningstillfället var äldst. Erövras av förare med tre inteckningar.


Claesbons skogspris

Gäller endast VVK, särskilt eller ordinarie, skogsprov Till hund med högst totalpoäng i EKL.
Vid lika totalpoäng, till den hund som har högst poäng på fältdelen. Vi lika poäng till den yngre av hundarna. Erövras av förare med tre inteckningar.


 

SVKs VP Fickpluntan

Vandringspriset har slutat vandra. Är utdelat till Cerdi och Erik Erlandsson.


Övriga

Falkentorps VP

Till förare av hund av övriga kontinentala raser, tillhörande SVK (Ej korthår eller strävhår) som går till pris som på officiella VVK prov erhållit högsta sammanlagda poäng och tillhör VVK. Om ingen medlem av VVK kan erhålla priset kan det tilldelas medlem av annan avdelning, eller tilldelas VVK medlem som på avdelningens särskilda prov erhållet högsta sammanlagda poäng. Vid lika poäng tilldelas priset den hund som erhållit lägst 1:a pris på officiell utställning samt betyget godkänd i anlagsklass viltspår.
Priset skall vandra i 10 år och tillfaller sedan den förare som har flest inteckningar.
Om ingen har flera inteckningar så vandrar priset tills någon förare har fått två inteckningar.


Priset är erövrat av
Tomas Olofsson
2003

Jaktjournalens BIS-pris

Tilldelas BIS-vinnaren vid VVKs första utställning under kalenderåret.

Stefan Svenssons Vandringspris "Här skall skåpet stå"
 

Priset delas ut vid hela provet utmaningen i EKL. (from 2017 även UKL,ÖKL enl S.Svensson)

Vinnaren är den föraren som med sin hund uppnår högsta poäng. Vid samma poäng
vinner yngsta föraren. Vinnaren står som nästa års utmanare och får fri start.
Skåpet står hos vinnaren till nästa år Skåpet vandrar fram tom. år 2020 därefter
tillfaller skåpet den föraren som har flest inteckningar. Vid lika tillfaller
skåpet den föraren som vid sin sista vinst var yngst .