Anmälan av Särskilt prov

Anmälan av särskilt prov

Du som anordnar ett prov:
Du behöver ordna provledare och domare, samt marker som är ändamålsenliga för provet. Markerna ska vara godkända av provledare och domare. Det krävs deltagande av minst tre hundar och minst två förare för ett godkänt prov.

Anmälan att prov anordnas ska in till Stig-Arne "Lollo" Persson senast tre dagar före provet. Tel: 070-605 27 20 eller via mail sa@lacf.se
Provet kommer att publiceras på hemsidan (länk till provet)
Detta gäller även om provet är fulltecknat. Där anges provtyp, datum, plats, kontaktperson samt om provet är fulltecknat eller om det finns platser kvar.


Efter utfört prov redovisar domaren provet i nya anmälningssystemet, provresultatet redovisas sedan på resultatdatabasen.se av våra resultatredovisare
Kontakta resultatredovisarna om ni har några frågor:

Inga-Lill Bohlin 070-712 54 03 bohlin.inga-lill@hotmail.com

OBS kom ihåg att provet måste vara anmält minst 3 dagar före provdatum!

Klicka här för att fylla i formulär  " anmälan om särskilt prov"