Västsvenskas olika uppfödare

Västsvenskas uppfödare:
Här är en liten förteckning på vilka uppfödare som verkar inom vår lokalorganisation uppdelade rasvis och med en länk till
uppfödarens egna hemsidor , en del saknar hemsida och då finns en mail adress istället