Västsvenskas Historia

Avdelningen Västsvenska Vorstehklubben bildades 1952

Den första kassarapporten i VVKs historia
Av denna framgår att en donator skänkt 60:- samt att inträdesavgifter inbringat 33:-.
Utgifterna har varit för lokalhyra 20:- samt filmhyra 60:- . Allt noterat den 7 april 1952.
Den 14 september har noterats Startavgifter Träning Gäddvik intäkter 65:-, 
Inträdesavgifter 15:- , Utgifterna har varit Tryckkostnader 12:- samt Änder, Kattor 16:-
Man hade en kontant behållning 31/12-1952 av 65:- i klubbkassan.

SVK - Västsvenska bildades i Göteborg den 7 april 1952.

Annonser hade införts i ortstidningar, dessa tillkännagav att ett konstituerande möte skulle äga rum den 7 april, mötesplatsen var S.t Eriks källare. På mötet redogjordes för syftet att bilda en lokalklubb som skulle vara ansluten till den för "hela riket" anslutna Svenska Vorstehklubben. Första styrelsen bestod av följande herrar: 
S.G.F Adelskiöld, ordförande, Bo Ewert, vice ordförande och ordinarie ledamöter C.E. Ekelund, E. Persson, U. Kristensen, sekreterare, suppleanter: P.O Lewerth och G. Davidsson. Medlemsantalet det första verksamhetsåret var 21 st och av dessa satt 7 st i styrelsen.
Avdelningen visade redan då på friska takter. Vid första styrelsesammanträdet den 11 augusti beslöts att en instruktions och propagandadag skulle arrangeras. Syftet var att visa vad man kunde använda en vorsteh till dvs. dess allround egenskaper. Kallelse sändes ut till hela 80 personer, 14 st dök upp på denna första aktivitet. Deltagarna fick prova på spårning, vatten- och fältarbete. Vid Svenska Vorstehklubens jaktprov på Öland 1952 deltog 3 st strävhårshundar från Västsvenska Vorstehklubben, två av dom erhöll 1:a pris i segrarklass.

1953
1953 arbetade samma styrelse vidare och nu med ännu större vilja. Klubben hade nu hela 47 st medlemmar och den första utställningen och det första jaktprovet skulle arrangeras. Planerna var att denna begivenhet skulle gå av stapeln den 27 september 1953 men p.g.a. domarförhinder enades man om att den 20 september skulle det bli. Redan då hade man bekymmer med anmälningstid och den berömda timingen. Få hundar var anmäld till den 20 september så styrelsen fick snabbt tänka om. Nytt datum bestämdes till den 25 oktober 1953, provplast Vendelsö. Styrelsen tog också beslut att nu j..kl skulle det bli både utställning och prov oavsett om anmälningsantalet var lågt. Det kan inte ha varit varken lätt eller kul att stå som arrangör till denna aktivitet för det blev bara 6 st hundar som kom till start på jaktprovet och bara EN hund till utställningen. Lite tröst blev det säkert för styrelsen för när båtarna skulle avgå från Frillesås så fanns ett 25-tal klubbmedlemmar med. Klubbmiddag avhölls på kvällen med sedvanlig prisutdelning. Säga vad man vill om detta men man förstår att arrangemanget hölls med flaggan i topp och att man inte hängde läpp för att anstormningen inte var enorm.

1954 
1954 års utställning gick bättre. 9 hundar var anmälda till utställningen den 25 april 1954, friherre C. von Essen dömde. Om bästa korthårshane kan man läsa "en rätt lagom stor hund c:a 62 cm hög med någon resning" och om bästa korthårstik skrev domaren "en rätt lagom stor tik som håller ca 58 cm Huvudet är bra och halsen är god , torr och sitter vackert i bogen"
1955 var det dags för avdelningen att arrangera sitt första Riksprov i trakterna runt Frillesås. 8 hundar startade i UKL, 15 hundar startade i ÖKL och 8 hundar startade i EKL totalt 31 st hundar till start. I referaten från provet kan man läsa att " Det utslagsgivande vid val av plats för prov är alltid markerna för fältarbetet. Utöver att de skola hålla en god stam av fågel, skola de även vara så pass öppna , att hundarnas arbete väl kan följas, och sist men inte minst, de skola ligga i händerna på storsint folk, som tål extra tramp i terrängen och en viss inskränkning i sina egna jaktmöjligheter det året" Mycket har förändrats i samhället på 50 år men det verkar som om just kriterierna för att arrangera jaktprov är de samma idag som då. Man kan också läsa att p.g.a.. en mycket torr sommar fick avdelningen låta de startande åka långt för att utföra vattenarbetet, hela 2,5 mil minsann!
Det framgår inte om det under året varit några interna "sammandrabbningar" men en Arvid Öhlin skriver ett inlägg där han bl.a. avslutar med en mening som jag tycker kan gälla ännu idag "Må split och avund bannlysas, må friska fläktar och nya idéer hälsas med glädje!".

1960 talet
10 års jubileum firades år 1962 med utställning och bruksprov i trakterna runt Älvängen. 
Utställningen dömdes av trafikinspektör Bertil Lagerblad, 12 hundar var anmälda. Efter gemensam lunch på Älvängens Hotell startade bruksprovet. Jägmästare Georg Sparre och ingenjör Gösta Davidsson dömde bruksprovet, 17 hundar kom till start.
Tyvärr så finns inte någon samlad historia om Västsvenska Vorstehklubben utan det som skrivs här är saxat från olika skrifter som insamlats. På 60-talet så började en hel del av avdelningens nuvarande medlemmar att skaffa vorsteh. Vid samtal minns många denna tid som den gamla goda tiden, det hade varit roligt att i skrift få läsa och se vad som hände men tyvärr har detta material ej gott att framskaffa.

1970 talet
70-talet präglas av stor aktivitet. Avdelningen arrangerade bl.a. mentaltester, d.v.s. det som nu trettio år senare är aktuellare än någonsin. Då som nu var det den Västsvenska Vorstehklubben som var pådrivare. Vid det stora fältprovet 27 och 28 september 1975 startade 63 hundar. I verksamhetsberättelsen för året nämns detta prov som "kunde blivit den stora katastrofen", detta p.g.a.. det otroligt stora intresset för att starta sin hund. Jaktprovet gick av stapeln på bröderna Treschows marker Sannarp och Hjuleberg. Följande domare dömde detta stora prov Ingvar Nordqvist, George Sparre, Hans Jarenäs, Kjell Sköld och Charlie Jonsson. Totalt gick fyra unghundar och sju öppenklasshundar till första pris. Avdelningens äldsta fortfarande verksamma fältdomare, Östen Regnér, fick sin aspiranttjänstgöring godkänd av George Sparre september 1975. Samma år fick även Gustaf Hamilton sin aspiranttjänstgöring godkänd av George Sparre. Träning i bruksgrenar kostade medlemmen 10:- och redan då använd avdelningen Åkulla som plats för prov och träning. Att starta på jaktprov i Västsvenska Vorstehklubben kostade 75:- Styrelsen bestod under många år på 70-talet av Lars Clase, ordförande, Berit Bräutigam, Anita Henriksson, Halfdan Mustad, Jan Granqvist och Lennart Ragnarsson. 1977 var första året som avdelningen arrangerade jaktprov på Sperlingsholms Gods.1977 fanns det 25 stycken fältdomare i SVK, VästsvenskaVorstehklubben hade dock bara två fältdomare, Georg Sparre och Östen Regnér. Medlemsantalet var år 1979, 106 st.

1980 talet
80-talet startade med oljekris och bensinindragningar. Det blev inte heller så lysande när Gert Treschow som utlånade Hjuleberg för fältprovet 1981 fick läsa i Hallands Nyheter att en del av provdeltagarna hade delat med sig av sina åsikter till journalisten om utsläppta fasaner. Medlemsantalet var år 1981, 112 st. 30- årsjubileum firades 1983 där bl.a. Bertil Rundberg och George Sparre, som varit aktiva sedan avdelningen startade 1952, roade medlemmarna med tal och minnesbilder från de 30 år som passerat. Clase kannan som erövrats av Evert Cassmark skänktes till klubben som Gunhild & Evert Cassmarks vandringspris i EKL.
Medlemsantalet var 125 st. Riksprovet gick av stapeln 9 - 11 september 1983. 15 unghundar och 22 elithundar startade. Bästa EKL blev Cerdi som samlade ihop 190 poäng, hunden fördes av Erik Erlandsson. Bästa unghund blev Bikkjulf´s Olav med 190 poäng, hunden fördes av Uno Westergren.1985 blev Birger Knutsson och Sten Rönnerling klara fältdomare. Redan1986 satt bl.a. Birger Knutsson, Göran Stamborg, Erik Erlandsson, Claes Hemberg och Stefan Svensson i styrelsen. Alla dessa är fortfarande mycket aktiva i avdelningen, vilket nuvarande styrelse är tacksam för. 1985 hade avdelningen 219 medlemmar. Bruksgrenar på Hunneberg drog många startande, hela 47 hundar var anmälda och 45 kom till start.

1990 talet
90-talet och fram till nu har klubben präglats av frivilliga aktiva vorstehägare som jagar och arbetar med sina hundar. Avdelningen har fortsatt i samma anda och med samma tradition som följt klubben sedan starten. Som synes är det nästan på samma platser som prov och träningar sker nu som då. Det gör att avdelningen står och faller mycket med att vi har god kontakt och bra samarbete med markägare och jakträttsinnehavare. År 2002 kommer en ny provform att äga rum i klubbens regi, FBP, trevligt att knyta ihop säcken med en provform som faktisk vill samma sak som de tappra 21 medlemmar som 1952 startade avdelningen.

Vill avsluta med att mycket starkt deklarera att denna "historie-skrift" är ihop satt av en medlem som bara varit medlem sedan 1993. Det finns säkert en massa som jag inte fått med och det skulle inte förvåna mig om en del av det som är skrivet är fel, men det har inte INKOMMIT något material att bygga på och då gör man som Kajsa Varg, man tager vad man haver!. Vill dock gärna nämna Åke Sjöström som varit en klippa och sänt mig en del värdefullt material, tack för det. Vill också uppmana till lite eftertanke runt det här med historia. Någon borde samla på material så att det både går lätt att få fram, men framförallt att historien blir rätt och att de personer som kanske verkligen har varit med och byggt klubben nämns.

/Maud Rahm