Anmälan prov/utställningar

Anmälan till prov

Nu ska du anmäla dig till jakt- och eftersöksprov i SVK Mellansvenska i SVK:s anmälningssystem. Det gäller både ordinarie och särskilda prov.

Under - Jaktprov - i huvudmenyn hittar du alla prov i SVK Mellansvenska och alla andra lokalavdelningar.

Lokalavdelningens medlemmar har förtur till våra ordinarie prov.

Kom ihåg att ta med

Till provet ska du ta med registreringsbevis med giltig vaccination samt kvitto på betalning efter överenskommelse med kontaktperson eller provledare. Vid prov där vilt kan fällas ska du också ha med statligt jaktkort. Apportvilt till prov i eftersöksgrenar tas med efter överenskommelse med provledare eller kontaktperson.

Apporvilt

På SVK Mellansvenskas ordinarie eftersöksgrenar används and på spåret i Ukl och Ökl samt på vatten i alla klasser. I Ekl används gås eller räv på spåret.

Anmälan av särskilda prov

Du som vill arrangera ett särskilt prov ska klicka på länken nedan och fylla i uppgifterna. Provet läggs upp i SVK:s provkalender av SVK Mellansvenska.

Har du frågor kan du kontakta Mikael Eriksson, 070-204 24 48 e-post

Länk för anmälan av särskilt prov: Anmälan särskilt prov

Anmälningsavgift

Avgiften per deltagande hund 2023 till SVK Mellansvenska är 250:- fältprov och eftersöksgrenar. Avgiften betalas med kort vid anmälan till provet. Ev. övriga kostnader för provet fasställs av arrangören/provledaren som informerar deltagarna. Se närmare i informationen om provet.

Särskilda prov kan arrangeras under följande tider

1/1 — 31/12 Viltspårprov, rörliga 
1/1 — 30/4  Särskilda prov fält
1/7 — 31/12 Särskilda prov, eftersök
20/8 — 31/12 Särskilda prov, fält (skog, fjäll)
16/9 - 31/12 Särskilda prov fält (fält)

Vid frågor gällande särskilda jaktprov kontakta Mikael Eriksson, tel: 0591-180 92, 070-204 24 48, e-post

Anvisningar för särskilda prov

Se Svenska Vorstehklubbens hemsida Anvisningar för särskilda prov

Vårprov kan arrangeras mellan 1 januari – 30 april.

Utöver dessa datum gäller Svensk  jaktlagstiftning.

Foto: Tom Ringholm

Anmälningsavgifter ordinarie prov 2023

Eftersöksgrenar  300 kr

Jaktprov, fält 700 kr

Jaktprov, skog, fjäll 550 kr

Fullbruksprov 1 100 kr

Ordinarie viltspårprov 400 kr

Rörligt viltspårprov (kostnad för domare, mm tillkommer) 200 kr

Utställning - Valp-, Champion- och Veteranklass 250 kr övriga klasser 400 kr

Betalning

Vid anmälan till prov betalas anmälningsavgiften direkt via kort eller swish i provkalendern.

Utlandsbetalning

Det är inte alltid möjligt för utlandsmedlemmar att betala med kort via anmälningssystemet. Då kan betalning göras direkt till SVK Mellansvenska med följande betalningsuppgufter. Kom ihåg att fylla i vilket prov det gäller, hundens namn, reg.nr., ditt namn och edlemsnummer:

PlusGiro-konto: 70 54 10-9

IBAN: SE50 9500 0099 6042 0705 4109

BIC: NDEASESS

Valuta: SEK

Kontohavare: Svenska vorstehklubben

Foto: Marika Ericson

Utställning

Vid frågor om utställningar kontakt: Charlotte Jensen, tel: 070-54 33207, e-post

Viltspårprov

Vid frågor gällande anmälan för Mellansvenskas viltspårprov kontakta: 
Carola Pettersson, tel: 070-325 08 88, e-post

Återbetalning av anmälningsavgift

Deltagare som drar sin hund men kan uppvisa veterinär/läkarintyg återfår anmälningsavgiften. Deltagaren ska anmäla detta till provledaren samt avdelningens kassör inom 2 veckor efter provet.

Rörligt viltspårsprov

Dessa får genomföras inom hela avdelningen under hela året. Prov meddelas till Carola Pettersson senast FYRA dagar före prov. Ange tid, plats, domare, startande hund och ditt namn.  Avgifter – se ovan. Lämplig domare hittar du under fliken funktionärer. Resultaten på utförda viltspårprov  skall vara Carola Pettersson tillhanda senast tre veckor efter provdatum.