Medlem i Jämtland-Västernorrland

Välkommen till SVK Jämtland-Västernorrland Vorstehklubb!

Som medlem i SVK Jämtland-Västernorrland kommer du att delta i en lokalavdelning med aktiviteter fördelade från kustland till  fjälltrakterna. Lokalavdelningen har funnits sedan 1962 och är den första lokalavdelningen som bildades så långt norrut. Efter det har även Västerbotten, Norrbotten och Malmfälten tillkommit. Det första fjällprovet som genomfördes i Sverige ägde rum i Ljusnedal i Härjedalen 1963.

Det finns idag representanter i de flesta städerna för de raser som SVK representerar. Här kan du hitta kontaktpersoner som håller i våra olika aktiviteter runtom i Jämland och Västernorrland, ex olika former av träningsträffar osv. Som medlem får du medlemstidningen Svensk Vorsteh 4 gånger per år.

För att kunna delta på jaktprov eller utställning där SVK står som arrangör måste du vara medlem för att kunna delta. Vill du dessutom ställa ut din hund på en utställning som SKK arrangerar så måste man även vara medlem i SKK. För mer information kring detta se vorsteh.se - Bli medlem 

 
Svenska Vorstehklubben (SVK)

SVK är en specialklubb för kontinentala stående fågelhundar bildad 1917 som administrerar sju raser. SVK har tio lokalavdelningar som täcker hela landet där du kan delta på en rad olika aktiviteter. Som medlem får du delta på de lokala avdelningarnas aktiviteter, utställningar och prov. Du får också delta på SVK:s riksarrangemang. Som medlem får du tidningen Svensk Vorsteh 4 ggr per år samt medlemsrabatter hos Widforss, Agria djurförsäkring samt Bozita Robur hundfoder. Raserna som ingår i SVK:

  • Grosser münsterländer
  • Kleiner münsterländer
  • Korthårig vorsteh
  • Långhårig vorsteh
  • Strävhårig vorsteh 
  • Ungersk Vizsla, korthårig
  • Ungersk Vizsla, strävhårig

Du kan läsa mer om varje ras under menyn "Raser" på Svenska Vorstehklubbens huvudsidan.