Arrangera ett särskilt prov


Arrangera ett särskilt prov

Vill du anmäla ett särskilt prov i SVK Jämtland-Västernorrland ska du gå till formuläret Anmälan av särskilt prov. Fyll i alla uppgifter och klicka på skicka på formulärets sista sida. När formuläret har skickats in lägger vi upp provet i provkalendern under SVK Jämtland-Västernorrland.

Mer information om hur man arrangerar ett särskilt prov finns att läsa här
Några saker att tänka på vid arrangerande av särskilt prov är följande:

 • Boka en jaktprovsdomare
 • Boka godkänd provledare
 • Hitta lämplig mark för den typ av prov du tänkt arrangera, tillstånd av markägaren måste ordnas. 

Arrangeras provet på statlig mark se nedan

 • Det ska vara 5 dagar mellan anmälan och provstart.
 • Minst 3 startande hundar och minst 2 olika hundägare. Rekommendationen är att bereda plats för fler startande. Max antalet anpassas till den mark som provet genomförs på och i samråd med domaren.
 • Detta gäller för särskilt prov på statens mark:
  Alla hundförare behöver boka jakten på marken man går på. Om domare går som skytt är även hen en jägare och ska boka marken. Om domare bara dömer behöver hen inte boka marken. Antalet deltagare på provet begränsas av hur många som får jaga på rutan. Man behöver inte anmäla provet till Länsstyrelsen och Länsstyrelsen ska inte ha ersättning vid dessa särskilda prov. I övrigt som vanligt när det gäller prov och klubben ska ha ersättning enligt gällande regelverk.
   
 • Kostnaden för särskilda prov är 200 kr som betalas med kort vid anmälan för att anmälningen ska registreras. Detta belopp är avgiften till SVK Jämtland-Västernorrland.
 • Ytterligare kostnader avtalas mellan arrangören och deltagarna. Uppgifter om summa och betalningssätt anges i anmälan om särskilt prov eller i PM till deltagarna.

 Formulär:
Anmälan av särskilt prov
 Kom ihåg att:

 • Du får mycket information och hjälp av provledaren!
   
 • Har du frågor, kontakta Anna Larsson via mail.