Domare och Provledare

Domare och Provledare


Här kan du hitta Jaktprovsdomare för Jämtland - Västernorrland: Jaktprovsdomare SVK JV


Här kan du hitta Provledare för Jämtland - Västernorrland: Provledarförteckning SVK JV

Svenska Vorsteh har en central lista med domare och provledare inom hela landet, den hittar ni här:
Domare och Provledare inom SVK.

 

 När det gäller provledare så håller styrelsen just nu på med en uppdatering av utbildade provledare som är aktuella och som är intresserade av att delta som funktionär vid våra prov. För att få fortsätta att vara provledare så måste man, enligt ett beslut från SVK:s Domar Kommitté, inom en 3-års period varit engagerade som provledare vid något/några provtillfällen, antingen vid ordinarie- eller särskilt prov. Av den anledningen gör styrelsen denna översyn och alla som finns uppsatta på den lista vi har haft att tillgå har även fått ett brev med förfrågan om fortsatt intresse.