Beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH)


Beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH)


 

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar.  

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

SVK tog i början av 2014 beslut om att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) skall användas inom SVK för mentalbeskrivning av våra hundar.

Svenska vorstehklubbens beslut om BPH

Vill du veta mer? 
Gå in på SKKs hemsida för att hitta ännu mer information: 
Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH | Svenska Kennelklubben (skk.se)

SKK har även gjort en film som beskriver hur BPH går till och varför man faktiskt ska delta med sin hund:
Här kan du se filmen

Vill du göra BPH med din hund? 

Ta kontakt med någon av nedstående arrangörer för att anmäla din hund:

Jämtland
BPH Jämtland, Hallen
Östra Härjedalens Brukshundsklubb, Sveg

Västernorrland
Timrås Brukshundsklubb, Timrå