Särskilda prov


 

Särskilda prov är prov som inte är ordinarie prov arrangerade av SVK Jämtland-Västernorrland. Dessa prov arrangeras alltså av medlemmarna själva. 

 


 

Information till medlemmar

Så här anmäler du dig till ett särskilt prov:

När du ska anmäla dig till jakt- och eftersöksprov så görs det via Mitt konto. Det gäller både ordinarie och särskilda prov. Kommande prov hittar du här: Aktuella jaktprov | Svenska Vorstehklubben

Kostnaden för ett särskilt prov kan variera. Det beror på att markägare tar olika mycket betalt. Ytterligare kostnader (tex bensinersättning till domare/provledare etc) avtalas mellan arrangören och deltagarna. Uppgifter om summa och betalningssätt anges i anmälan om särskilt prov eller i PM till deltagarna.

Klubben vill även ha ersättning med 200kr per startande hund, och den betalas när du anmäler dig till ett särskilt prov via Vorsteh.se

Att tänka på inför ett särskilt prov:

  • Både hund och förare måste vara medlem i Svenska Vorstehklubben.
  • Till provet ska du ta med registreringsbevis med ett giltigt vaccinationsintyg.
  • Vid prov där vilt kan fällas ska du även ha med ditt statliga jaktkort.
  • Apportvilt till eftersöksgrenarna tas med efter överenskommelse med provledare eller kontaktperson.


 


 

Rutin för särskilda prov hos SVK Jämtland Västernorrland

Alla särskilda prov som arrangeras inom ramen för avdelningens regi, kommer att annonseras ut på vorsteh.se under SVK Jämtland-Västernorrland under menyn Prov och Utställning. Är provet redan fullt i samband med att provet anmäls så skrivs det in i anmälan om särskilt prov, finns det platser kvar kontaktar lämnar man öppet för anmälan. Tillgång på platser uppdateras löpande. Anmälan om särskilt prov måste ske minst 5 hela dagar innan provet, anmäls provet en måndag är möjlig första provdag samma veckas lördag.


Information till Provledare 

Om jag är provledare för ett särskilt prov

Förutom provledarens ordinarie uppdrag enligt utbildningen ska man komma ihåg följande:

  • En fullständigt ifylld anmälan om provet (se länk ovan) ska sändas minst 5 dagar före provets genomförande (tex anmälan måndag och starta lördag = 5 dagar)
  • Kontakta domaren inför provet så att domaren får den info han behöver. Fråga hur många som domaren anser sig kunna döma vid provtillfället, tillsammans besluta om antal startande, provområde och tider mm.
  • Om domaren önskar det kan provledaren skriva ut deltagarnas anmälningsblanketter före provet.
  • Anmälningsavgiften ska vara betald och alla anmälningar ska ha status Väntar på bekräftelses. När anmälningstiden gått ut ändrar provledaren statusen till Klar för deltagande för de anmälda som kommer med på provet. Övriga ska stå kvar med oförändrad status.
  • Efter genomfört prov, när domaren har satt sina betyg i systemet, kontrollerar provledaren att alla deltagande hundar har status Betygssatt. Då meddelar provledaren provredovisaren att provet är klart att överföra till resultatdatabasen.

Viktig information till provledare som administrerar särskilda prov

Du som är provledare är den som ska administrera det särskilda provet. I anmälningssystemet på vorsteh.se tar du emot anmälningar, ger klartecken för deltagande, skriver ut katalog. Där sätter domarna också sina betyg.

Här hittar du information om hur du som provledare ska arbeta i det nya systemet. Logga in på ditt konto. Gå till meny Dokument/ Nya anmälningssystemet. Bara lokalt webansvariga, provledare och domare har tillgång till denna information.

OBS! Det kan inträffa att systemet säger att du inte är behörig att läsa informationen. Klicka då på logga in överst till höger på sidan och logga in igen. Då ska du kunna se informationen.

Får du problem eller har frågor kontakta webmaster@vorsteh.se