Dokument

​Verksamheten 2021

 • Dagordning Årsmöte 2021
 • Valberedningens förslag 2021
 • Verksamhetsplan 2021
 • Revisionsberättelse för 2020
 • Verksamhetsberättelse 2020
 • Balansräkning
 • Beräknat resultat
 • Kapital och skulder
 • Budgetförslag
 • Resultaträkning
 • Saldolista

 

 


Verksamheten 2020

 • Dagordning Årsmöte 2020
 • Motion till årsmöte 2020, "subventionering av Jaktkort för predatorer på Statliga marker"

 


Övriga dokument

 • Domarförteckning
 • Provledarförteckning​