Vårträning, 9-13 mars

Detta är en träning utan instruktör, gruppledarnas/funktionärernas funktion är att hålla ihop grupperna och se till att de följer gällande villkor från Länsstyrelsen samt ställa in eventuell träning om vädret ej tillåter träning utifrån en säkerhets aspekt.Är man ny på fjället och behöver stöttning så kan man såklart fråga i gruppen men SVK JV vill vara tydlig med att gruppledarna/funktionärerna är inga instruktörer.

 

Ordinarie anmälan går ut 24/2 2024, för anmälan efter detta datum lämnas plats om plats finnes.

Mi4e, Mi4f och Mi5C  är de tre områdena som kan användas för detta med 10 st som max antal hundar/områden(Dessa områden + Mi4g & Mi4h kommer senare användas vid provet 15-17/3)

Kostnaden/hund för deltagandet är 150kr för SVK JV medlem.200kr för övriga lokalmedlemmar.
Lokalmedlemmar har förtur.
Info om hur betalningen sker kommer senare vid besked 
Max antal /dag =30st(3 x 10)men beror på antalet funktionärer/gruppledare som kan ställa upp.

 

I formuläret anges frågan om du kan tänkas vara funktionär

Funktionären/gruppledaren har som syfte att 

  • Hålla ihop gruppen
  • Se till att gruppen följer gällande villkor ställda av länsstyrelsen
  • Se till att alla gruppmedlemmar ges släpptid
  • Funktionären bedömer på plats om träningen skall avbrytas ur säkerhetsaspekt 

De funktionärer som ställer upp och tillfrågas behöver ej betala den dagens avgift.


För alla deltagande förare så gäller att
Jaktkort finns och kan uppvisas
Stålkanter på skidorna får ej användas!

 

Samråd med Samebyn skall ske som senast 1 vecka innan genomförandet och SVK JV ansvarar inte för några kostnader som kan tillkomma för den enskilde om förändringar sker utanför avdelningens kontroll.

 

Tips! Ingen hund kan med bibehållen intensitet arbeta under flera dagar i rad och de är jobbigt för alla hundar(särskilt de yngre) att vara med i gruppen och bara gå i koppel, vi kommer därför prioritera att flera olika hundar ges chans att delta på träningen mao de som väljer att boka upp sig på alla dagar med samma hund kommer mest sannolikt ej erbjudas start alla dagar oavsett lokalavdelning.

Datum: 9-13 mars 2024

Anmälan: Sker via detta formulär
Sista anmälningsdag: 24/2

Kostnad: 150kr/hund för SVK JV medlemmar, 200kr/hund för övriga medlemmar. Lokalmedlemmar har förtur. 

Vid frågor kontaktas Hans-Erik via mail:
vesslan0709707997@gmail.com